ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
คณะผู้บริหารศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894
นายนุกูล ใจซื่อ
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ดำรงตำแหน่ง
เข้าชม
1
นายวิลาศ พิชัยศรทัต
2506 - 2506
0
2
นายประเสริฐ โรหิตสุข
2506 - 2507
0
3
นายประดลเดช กัลยาณมิตร
2507 - 2508
0
4
นายบุรี เขียวขจี
2508 - 2513
0
5
นายสุพล เจียรประดิษฐ์
2513 - 2527
0
6
นายโสภณ ใยภักดี
2528 - 2536
0
7
นายสงบ บริพันธ์
2527 - 2532
0
8
นายณรงค์ อาจริยะกุล
2532 - 2540
0
9
นายโสภณ ดวงแข
2540 - 2542
0
10
นายชาญชาลี สารชวนะกิจ
2542 - 2543
0
11
นายวุฒิ เธียรธโนปจัย
2543 - 2545
0
12
นายประสาธน์ ถาวรวัฒนยงค์
2545 - 2549
0
13
นายศุภชัย สินธุวงษ์
2549 - 2550
0
14
นายขจรเดช อิ่มวัฒนา
2550 - 2551
0
15
นายปิยะ ปิยกีรติกุล
2551 - 2552
0
16
กิตติพันธ์ ปานจันทร์
2552 - 2556
0
17
นายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์
2556 - 2559
0
18
นายนุกูล ใจซื่อ
2559 - ปัจจุบัน
0
มีทั้งหมด 18 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [1]
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com