ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
ประวัติศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894
Untitled Document

ประวัติศูนย์สร้างทางขอนแก่นและความเป็นมาของโครงการก่อสร้างสนามกีฬา

               ศูนย์สร้างทางขอนแก่น เดิมชื่อ ศูนย์เครื่องมือกลขอนแก่น ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์สร้างทางขอนแก่นตามคำสั่ง
กรมทางหลวงที่ จ.1.9/2/2558 ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2528 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมติของ ก.พ. ซึ่งให้เปลี่ยน
ชื่อศูนย์เครื่องมือกลเป็นศูนย์สร้างทาง เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตามหนังสือของสำนักงาน
ก.พ.ที่ น.ร. 0607/1093 ลงวันที่ 1/5/2528

              ศูนย์สร้างทางขอนแก่น นับเป็นศูนย์สร้างทางแห่งแรกของกรมทางหลวง จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือจากรัฐบาล
ออสเตรเลีย ตามแผนงาน โคลัมโบ เริ่มโครงการเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2506 เพื่อก่อสร้างทางหลวง สาย ขอนแก่น - อ.ยางตลาด
รัฐบาลออสเตรเลียให้ความช่วยเหลือในด้านเครื่องจักรกลก่อสร้างทาง อะไหล่เครื่องมือ อุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
ทั้งได้ส่งวิศวกรและที่ปรึกษาทางเทคนิคจากโครงการการไฟฟ้าพลังน้ำสโนวี่เมาเท่น ประเทศออสเตรเลีย เพื่อฝึกหัดคณะเจ้าหน้าที่
ของไทยทุกด้านเกียวกับการสร้างถนน เช่น การออกแบบ การซ่อมบำรุง และการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรกลให้มีประสิทธิภาพ
ในระหว่างปี พ.ศ.2506 - 2509 ขณะที่เจ้าหน้าที่ชาวออสเตรเลียร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ณ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ได้ดำเนินการ ก่อสร้างทางสายต่างๆ แล้วเสร็จต่อไปนี้
     1.สาย ขอนแก่น - อ.ยางตลาด ผิวจราจรลาดยาง 59 กม.
     2.สาย บ.ท่าพระ - อ.โกสุมพิสัย ผิวจราจรลูกรัง 31 กม.
     3.สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ผิวจราจรลูกรัง 44 กม.

              รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 136 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสำนักงาน โรงงานห้องทดลอง
วัสดุก่อสร้างทาง และบ้านพัก 12 ล้านบาท รัฐบาลออสเตรเลีย เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 70 ล้านบาท
              ในปลายปี 2509 เมื่อหมดโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลีย ลักษณะงานของศูนย์สร้างทางขอนแก่น
จึงดำเนินการโดยโอนเครื่องจักรกลบางส่วนจากโครงการก่อสร้างอื่นที่สร้างแล้วเสร็จมารวมไว้ที่ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
              นอกจากนี้ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ยังได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลการก่อสร้าง โดยใช้เครื่องจักรที่องค์กรให้
ความช่วยเหลืออีก 2 โครงการ ในปี 2513 คือ
    1.สาย บ.สุมเส้า - อ.บ้านดุง - กุดเรือคำ ผิวจราจรลูกรัง 75.083 กม.
    2.สาย อ.อากาศอำนวย - อ.ศรีสงคราม ผิวจราจรลูกรัง 33.193 กม.

              ลักษณะงานของศูนย์สร้างทาง นอกเหนือจากสร้างทางต่างๆ ตามนโยบายของกรมทางหลวงแล้วยังเป็นแหล่ง
ฝึกอบรมงานก่อสร้าง และซ่อมบำรุงเครื่องจักร ให้แก่วิศวกร ช่าง พนักงาน และคนงาน ทั้งในด้านโยธา และเครื่องกล รวมถึง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนต่างๆ เช่น ธุรการ พัสดุ บัญชี สถิติ ให้มีประสบการณ์และความชำนาญ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติและเป็นหน่วยงาน ฝึกอบรมงานภาคสนามของวิศวกรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ให้ทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

             ผลการปฏิบัติงานของศูนย์สร้างทางขอนแก่น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ได้ครอบคลุมการก่อสร้างทางสายต่างๆ
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ในจังหวัดขอนแก่น,กาฬสินธุ์,ชัยภูมิ,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,สกลนคร,อุดรธานี,
หนองคาย,นครพนม,เลย,นครราชสีมา,มุกดาหาร รวมถึงปี 2548 มีจำนวน 77 สายทาง ระยะทาง 2,567.158 กิโลเมตร
งบประมาณ 5,630.896 ล้านบาท
             ที่ตั้งศูนย์สร้างทางขอนแก่น ตั้งอยู่ในรั้วบริเวณเดียวกับสำนักทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น) และแขวงการทาง
ขอนแก่นที่ 1 มีขนาดพื้นที่รวมจำนวน 118 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา มีบ้านพักข้าราชการ 24 หลัง ลูกจ้างประจำ 16 หลัง
แฟลต 4 ชั้น (16 หน่วย) 2 หลัง

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com