ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
รายละเอียดโครงการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391

ประวัติสายทาง
ทางหลวงหมายเลข 2391
ตอน  แยกทางหลวงหมายเลข  12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)

                    ทางหลวงหมายเลข 2391 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน) เป็นเส้นทางที่อยู่ในพื้นที่ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ระยะทางตลอดสาย 28.137 กม. ก่อสร้างเมื่อปี 2536 เป็นทาง 2 ช่องจราจรมาตรฐานทางชั้น 4 (7/9) ชนิดผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเขตทางเข้าทางข้างละ 10 - 15 ม. ถนนสายนี้ได้รับการบูรณะและปรับปรุงเป็นช่วง ๆ เรื่อยมา ครั้งสุดท้ายได้ดำเนินการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ เมื่อปี 2554

                    ตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง พ.ศ.2555 - 2559 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4 การดูแล รักษาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวง ให้กระจายทั่วทุกภูมิภาค และให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนั้น ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ได้ดำเนินเพื่อตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง และได้สำรวจพบว่าทางหลวงหมายเลข 2391 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน) เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงสายหลัก เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 12(AH16) มีสภาพคันทางเริ่มแตกร้าวบางแห่งทรุดตัวและเสียหายเป็นหลุมบ่อ อีกทั้งมีการสไลด์ของคันทางบางช่วง ในปัจจุบันปริมาณการจราจรเพิ่มมากกว่า 4,000 คันต่อวัน ศูนย์ฯพิจารณาแล้วเห็นควร พัฒนาเส้นทางสายดังกล่าว โดยการยกระดับให้เป็นมาตรฐานทางชั้น 1 (7/12) ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง

 

 

 

นายพิชัย  คำอ่อน
นายช่างโครงการ ฯ

 

                 

 
 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:52:31 น.
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com