ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
รายละเอียดโครงการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 จ.ตาก (ส่วนงานทาง) ตอนที่ 1 ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2
นายช่างโครงการ ฯ : นายคำจันทร์ การดี รายละเอียดสายทาง กรมทางหลวงได้จัดทำแผนพัฒนาทางหลวง เพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเชี่ยนอีกทั้งเพื่อขยายด้านการค้า การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับเส้นทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก โดยจะเชื่อมประเทศ เวียดนาม ลาว ไทย เมียนมาร์ ดังนั้นกรมทางหลวงจึงให้มีการก่อสร้างสะพาน ไทย - พม่า แห่งที่ 2 โดยมอบหมายให้ สำนักงานบริหารงานศูนย์สร้างทาง ประกอบด้วย ศูนย์สร้างทางลำปาง ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ศูนย์สร้างทางขอนแก่น และศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ดำเนินการก่อสร้างในส่วนของงานทาง ซึ่งเป็นทางตัดใหม่ ระยะทางรวม 16.800 กม. ศูนย์สร้างทางขอนแก่นได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างงานทางในช่วงแยกออกจากทางหลวงหมายเลข 12 บริเวณ กม.11+000 โดยเริ่มก่อสร้างระหว่าง กม.0+000 ถึง กม.2+000 แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม.0+600 และงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งโครงการ ส่วนที่ 2 ระหว่าง กม.0+600 ถึง กม.2+000 ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2558 - ปี 2560 ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 1,600.00 ล้านบาท ผลดำเนินงานแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ วงเงินงบประมาณที่ได้รับ วงเงินงบประมาณที่ใช้ รายละเอียดงานที่ทำ (ล้านบาท) (ล้านบาท) 2558 30.000 30.000 - ก่อสร้างถึงงานดินตัด - ดินถม (บางส่วน)ระหว่าง กม.0+000- กม.2+000 - ก่อสร้างถึงงานผิวทาง ช่วงกม.0+600-กม.1+025 2559 44.560 44.560 - ก่อสร้างงานดินตัด-ดินถม งาน main road งาน service road 121,122 และ 123 - ก่อสร้างถึงงานผิวทางช่วง กม.1+025-กม.1+275 2559(เพิ่มเติม) 20.000 20.000 - ก่อสร้างจากชั้นวัสดุคัดเลือก ก ถึงผิวทาง ทล.12 ระหว่าง 10+200-กม.10+800 ทล.12 ระหว่าง กม.11+200- กม.11+716.784 2560 192.460 - ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด
 
 
วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 11:03:15 น.
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com