ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
รายละเอียดโครงการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
นายช่างโครงการ ฯ : นายพิชฌคุณ ส.วรเนตร ทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง)- บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง) รายละเอียด ทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงสายหลัก ระหว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 และ ทางหลวงหมายเลข 207 มีสภาพคันทางเดิมค่อนข้างแคบ กว้างเพียง 8.00 เมตร ประกอบกับเป็นเส้นทางที่ผ่านย่านชุมชนเป็นช่วง ๆ ทั้งยังมีสภาพชำรุดเสียหายและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สภาพทางปัจจุบัน ผิวทางแคบซีลและทางผิว asphalt concrete ต่ำกว่ามาตรฐาน ความกว้างผิวทาง 7.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ผิวทางชำรุดเสียหายแบบเป็นหลุดบ่อและบางช่วงเกิดการทรุดตัวจนคันทางเสียรูป ระยะทางก่อสร้าง 35.785 กิโลเมตร ปริมาณการจราจร ปี พ.ศ.2558 5,000 คัน/วัน เป้าหมายโครงการ ก่อสร้างเป็นทางผิวแอสฟัลท์ มาตรฐานทางชั้น 1 ผิวทางกว้าง 7.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 2.50 ม. เวลาดำเนินการ ปี พ.ศ.2557-พ.ศ.2561 วงเงินค่าก่อสร้าง 545.000 ล้านบาท งบประมาณปี พ.ศ.2557 วงเงินที่ได้รับ 30.000 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ 30.000 ล้านบาท รายละเอียดของงานที่ทำ ระหว่าง กม.0+000.000-กม.1+300.000 และงานปรับปรุงทางแยก กม.0+000.000 (ทล.23 ระหว่าง กม.12+332.100-กม.12+585.200)ก่อสร้างถึงผิวทาง asphal concrete หนา 10 ซม.(binder/wearing course) พร้อมงานอำนวยความปลอดภัย งบประมาณปี พ.ศ.2558 วงเงินที่ได้รับ 65.000 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ 65.000 รายละเอียดของงานที่ทำ ระหว่าง กม.1+300.000-กม.3+000.000 ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 7/12 ก่อสร้างถึงผิวทาง asphal concrete หนา 10 ซม. (binder/wearing course)พร้อมอำนวยความปลอดภัย , ระหว่าง กม.14+000.000-กม.15+700.000 ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 7/12 ก่อสร้างถึงผิวทาง asphal concrete หนา 10 ซม.(binder/wearing course) พร้อมงานอำนวยความปลอดภัย , งานขยายความกว้างสะพานที่ กม.4+385 ยาว 40.00 ม. จากเดิมทางรถกว้าง 7.00 ม. ทางเท้าข้างละ 1.50 ม. เป็นทางรถกว้าง 12.00 ม. ทางเท้าข้างละ 1.50 ม. งบประมาณปี พ.ศ. 2559 วงเงินที่ได้รับ 88.614 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ 88.614 ล้านบาท รายละเอียดของงานที่ทำ ช่วงที่ 1 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำย่านชุมชนระหว่าง กม.3+000-กม.5+900 ระยะทาง 2.900 กม. ช่วงที่ 2 งานก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณทางแยก กม.7+797.606 ระหว่าง กม.7+400-กม.8+800 ระยะทาง 1.400 กม. ช่วงที่ 3 งานก่อสร้างและบูรณะปรับปรุงทางหลวง ระหว่าง กม.12+150-กม.14+000 ระยะทาง 1.850 กม. , งานต่อความยาวท่อเหลี่ยม กม.19+597 , งานขยายสะพาน กม.20+844 ยาว 23 ม. ขออนุมัติเพิ่มระยะทางก่อสร้างจากงบประมาณเหลือท้ายแผ่น ช่วงที่ 1 ระหว่าง กม.5+900-กม.6+400 รวมระยะทาง 0.500 กม. ก่อสร้างแล้วเสร็จถึงชั้น finished subgrade ช่วงที่ 2 ระหว่าง กม.11+350-กม.11+570 รวมระยะทาง 0.220 กม. ก่อสร้างแล้วเสร็จถึงชั้น finished subgrade ระหว่าง กม.11+570-กม.12+150 ระยะทาง 0.680 กม. ก่อสร้างแล้วเสร็จถึงชั้นผิวทาง พร้อมอำนวยความปลอดภัย งบประมาณปี พ.ศ.2560 วงเงินที่ได้รับ 125.000 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ 125.000 ล้านบาท ช่วงที่ 1 งานก่อสร้างทาง ระหว่าง กม.5+900-กม.7+400 และ กม.9+400-กม.11+570 ระยะทาง 3.670 กม. ช่วงที่ 2 งานก่อสร้างทาง ระหว่าง กม.15+835-กม.24+800 ระยะทาง 8.965 กม. ตามแผนคงเหลืองบประมาณปีต่อไป รวม 236.386 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นงบประมาณ 308.614 ล้านบาท
 
ไฟล์ที่ 1 .
 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:54:39 น.
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com