ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
รายละเอียดโครงการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี
รายละเอียดโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา กิจกรรมก่อสร้างทางหลวง (งานดำเนินการเอง) แผนงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมก่อสร้างทางหลวง (งานดำเนินการเอง) หมายเลขทางหลวง/ชื่อสายทางเดิม 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี หมายเลขทางหลวง/ชื่อสายทางใหม่ - จังหวัด ร้อยเอ็ด สภาพทางปัจจุบัน ผิวทาง Asphalt Concrete มาตรฐานทางชั้น 3(7/9) ผิวทางกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางดำเนินงาน 13.075 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ ทางราบ ปริมาณการจราจรปี 2559 14,244 คัน/วัน เปอร์เซนรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป 13.91 (1,981 คัน/วัน) หลักการและเหตุผล ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม.210+300 - กม.211+092 ระยะทางประมาณ 0.792 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวง ทางหลวงยโสธร ซึ่งทางหลวงในช่วงดังกล่าวมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่ด้านขวาทาง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 353 โรงเรียน บุคคลากรครูทั้งหมด 3,844 คน ปริมาณ รถเข้า/ออก วันปกติ 200 คัน/วัน วันที่มีการประชุม 700 คัน/วัน สภาพคันทางเดิมคับแคบ ทำให้เกิดอันตรายสำหรับรถที่เลี้ยวเข้า - ออก บ่อยครั้งและรุนแรง สูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการ วัตถุประสงค์ของโครงการ แก้ปัญหาทางหลวงสายสำคัญที่มีโครงข่ายเชื่อมทางหลวงสายหลัก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ ปริมาณจราจร และช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนทางหลวง เป้าหมายของโครงการ ปรับปรุงทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร วงเงินค่าก่อสร้าง 348.000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2561 - ปี 2562 ความพร้อมของโครงการ ส่วนที่จะดำเนินการในปี 2561 สำรวจออกแบบเรียบร้อย พร้อมดำเนินการก่อสร้างส่วนที่เหลืออยู่ระหว่าง การดำเนินการสำรวจและออกแบบ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค สนับสนุนการท่องเที่ยว ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง ลดอัตราความเสียหายเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง
 
 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:44:26 น.
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com