ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
คำที่ต้องค้น :
ประเภท :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
วันที่
3278
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข293ตอนทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันออก) ส่วนที่ 1)
1
23 กุมภาพันธ์ 2562 , 11:08:22 น.
3277
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข293ตอนทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันออก) ส่วนที่ 1)
1
23 กุมภาพันธ์ 2562 , 11:07:52 น.
3276
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข293ตอนทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันออก) ส่วนที่ 1)
1
23 กุมภาพันธ์ 2562 , 08:05:28 น.
3275
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข293ตอนทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันออก) ส่วนที่ 1)
1
23 กุมภาพันธ์ 2562 , 08:05:06 น.
3274
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร
1
22 กุมภาพันธ์ 2562 , 16:03:50 น.
3273
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร
2
22 กุมภาพันธ์ 2562 , 16:04:04 น.
3272
ผลประกวดราคา งานซื้อวัสดุรองพื้นทางจำนวน 23,696 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 53+900 - กม. 55+000 และ กม. 58+575 - กม. 60+675 รวมระยะทาง 3.200 กม. หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด
3
21 กุมภาพันธ์ 2562 , 11:11:57 น.
3271
ราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ ๑,๐๐๐ ที่นั่ง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑ แห่ง
7
20 กุมภาพันธ์ 2562 , 15:05:47 น.
3270
ร่างขอบเขตของงาน จ้างก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ ๑,๐๐๐ ที่นั่ง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑ แห่ง
7
20 กุมภาพันธ์ 2562 , 15:02:12 น.
3269
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง
8
20 กุมภาพันธ์ 2562 , 09:58:07 น.
3268
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถบดสั่นสะเทือนฯ หมายเลข 31-0543-95-0 จำนวน 1 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 293 ตอนทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ 1
3
18 กุมภาพันธ์ 2562 , 09:33:12 น.
3267
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถบรรทุกกระบะเท 10 ล้อ หมายเลข 23-6263-08-9 จำนวน 2 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 293 ตอนทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ 1
3
18 กุมภาพันธ์ 2562 , 09:31:37 น.
3266
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข293ตอนทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันออก) ส่วนที่ 1)
5
16 กุมภาพันธ์ 2562 , 10:06:34 น.
3265
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ
5
16 กุมภาพันธ์ 2562 , 09:58:35 น.
3264
ผลประกวดราคางานซื้อวัสดุรองพื้นทางจำนวน 13,784 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ 2 ระหว่าง กม. 16+550 - กม. 17+200 และ กม. 17+900 - กม. 20+250 รวมระยะทาง 3.000 กม. หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด
6
15 กุมภาพันธ์ 2562 , 13:44:35 น.
3263
ผลประกวดราคางานซื้อวัสดุรองพื้นทาง จำนวน ๒๒,๘๐๑ ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 216+600 - กม. 219+900 รวมระยะทาง 3.300 หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด
5
15 กุมภาพันธ์ 2562 , 13:15:49 น.
3262
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ในโครงการฯ 293 สายเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ 2
8
15 กุมภาพันธ์ 2562 , 10:03:23 น.
3261
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ในโครงการฯ 293 สายเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ 2
7
15 กุมภาพันธ์ 2562 , 10:02:32 น.
3260
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร
7
15 กุมภาพันธ์ 2562 , 09:24:07 น.
3259
ผลประกวดราคา งานซื้อวัสดุรองพื้นทางจำนวน 22,784 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ 1 ระหว่าง กม. 7+725 - กม. 12+475 รวมระยะทาง 4.750 กม.
7
14 กุมภาพันธ์ 2562 , 16:38:17 น.
3258
ยกเลิกประกาศเชิญชวน งานซื้อวัสดุคัดเลือก "ก" จำนวน 14,928 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ 2 ระหว่าง กม. 16+550 - กม. 17+200 และ กม. 17+900 - กม. 20+250
7
14 กุมภาพันธ์ 2562 , 16:28:45 น.
3257
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ
188
8 กุมภาพันธ์ 2562 , 08:53:10 น.
3256
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลข 25-6725-02-0 จำนวน 2 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 293 ตอนทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ 1
188
7 กุมภาพันธ์ 2562 , 11:35:11 น.
3255
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถบรรทุกกระบะเท 10 ล้อ หมายเลข 23-6019-93-6 จำนวน 3 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 293 ตอนทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ 1
186
7 กุมภาพันธ์ 2562 , 11:32:26 น.
3254
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถบรรทุกกระบะเท 10 ล้อ หมายเลข 23-6239-04-0 จำนวน 3 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 293 ตอนทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ 1
191
7 กุมภาพันธ์ 2562 , 11:28:55 น.
3253
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
188
6 กุมภาพันธ์ 2562 , 15:54:29 น.
3252
ประกาศประกวดราคา งานซื้อวัสดุรองพื้นทางจำนวน 23,696 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 53+900 - กม. 55+000 และ กม. 58+575 - กม. 60+675 รวมระยะทาง 3.200 กม. หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด
191
6 กุมภาพันธ์ 2562 , 11:06:58 น.
3251
ราคากลาง งานซื้อวัสดุรองพื้นทางจำนวน 23,696 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 53+900 - กม. 55+000 และ กม. 58+575 - กม. 60+675 รวมระยะทาง 3.200 กม. หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด
187
6 กุมภาพันธ์ 2562 , 11:06:32 น.
3250
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข293ตอนทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันออก) ส่วนที่ 1)
187
5 กุมภาพันธ์ 2562 , 10:41:52 น.
3249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข293ตอนทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันออก) ส่วนที่ 1)
188
5 กุมภาพันธ์ 2562 , 10:41:50 น.
มีทั้งหมด 1732 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1/58 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com