ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
คำที่ต้องค้น :
ประเภท :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
วันที่
2190
วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๑ ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๗ (บ้านเขื่อน)
2
23 กุมภาพันธ์ 2561 , 15:40:56 น.
2189
ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) ศข.8-2561
1
23 กุมภาพันธ์ 2561 , 14:52:53 น.
2188
ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) ศข.7-2561
1
23 กุมภาพันธ์ 2561 , 14:52:22 น.
2187
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกพร้อมเครน หมายเลข 74-6061-02-2
2
23 กุมภาพันธ์ 2561 , 12:33:53 น.
2186
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถเกลี่ยดิน หมายเลข 41-6090-15-6
1
23 กุมภาพันธ์ 2561 , 12:25:25 น.
2185
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร
1
23 กุมภาพันธ์ 2561 , 12:17:03 น.
2184
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๑ ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๗ (บ้านเขื่อน)
6
22 กุมภาพันธ์ 2561 , 11:28:24 น.
2183
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับงาน R.C DITCH TYPE A พร้อมขนส่งถึงหน้างาน ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 12(กู่ทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7
22 กุมภาพันธ์ 2561 , 09:09:34 น.
2182
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถเกลี่ยดิน หมายเลข 41-6090-15-6
5
20 กุมภาพันธ์ 2561 , 15:05:20 น.
2181
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกกระบะเท 10 ล้อ หมายเลข 23-6264-08-0
6
20 กุมภาพันธ์ 2561 , 14:26:24 น.
2180
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเท 10 ล้อ หมายเลข 23-6240-04-4
5
20 กุมภาพันธ์ 2561 , 14:21:24 น.
2179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ รถหมายเลข 35-6078-97-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
4
20 กุมภาพันธ์ 2561 , 10:45:06 น.
2178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 23-6313-16-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
3
20 กุมภาพันธ์ 2561 , 10:43:45 น.
2177
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 23-6308-16-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
2
20 กุมภาพันธ์ 2561 , 10:41:44 น.
2176
ผลประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถขุด หมายเลข 82-6028-94-7 จำนวน2 รายการ (งานเงินทุนฯ) เลขที่ 154/งท/30/61/11 ลว.14 ก.พ.2561
2
19 กุมภาพันธ์ 2561 , 15:26:25 น.
2175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2
19 กุมภาพันธ์ 2561 , 15:19:14 น.
2174
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบดสั่นสะเทือน หมายเลข 31-6515-15-8
3
19 กุมภาพันธ์ 2561 , 14:35:06 น.
2173
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบดสั่นสะเทือน หมายเลข 31-6515-15-8
3
19 กุมภาพันธ์ 2561 , 14:32:24 น.
2172
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบดล้อยาง หมายเลข 35-0477-94-4
3
19 กุมภาพันธ์ 2561 , 14:28:03 น.
2171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง จำนวน 2 รายการ (4 หลัง) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 23(หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207(หนองสองห้อง) โดยวิธีคัดเลือก
3
19 กุมภาพันธ์ 2561 , 14:14:10 น.
2170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 16,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3
19 กุมภาพันธ์ 2561 , 14:06:52 น.
2169
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร
3
18 กุมภาพันธ์ 2561 , 13:37:21 น.
2168
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลข 82-6037-97-8
3
18 กุมภาพันธ์ 2561 , 12:34:50 น.
2167
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลข 82-6065-01-1
4
18 กุมภาพันธ์ 2561 , 12:31:26 น.
2166
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลข 82-6037-97-8
2
18 กุมภาพันธ์ 2561 , 12:22:59 น.
2165
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกน้ำมัน หมายเลข 26-6005-95-4
4
18 กุมภาพันธ์ 2561 , 12:19:34 น.
2164
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ หมายเลข 23-6242-04-6
2
18 กุมภาพันธ์ 2561 , 12:11:14 น.
2163
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบดสั่นสะเทือน หมายเลข 31-6220-95-7
3
18 กุมภาพันธ์ 2561 , 12:09:19 น.
2162
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถปิคอัพ 2 ประตู หมายเลข 44-9138-13-3
3
18 กุมภาพันธ์ 2561 , 12:09:48 น.
2161
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)
14
15 กุมภาพันธ์ 2561 , 13:23:44 น.
มีทั้งหมด 674 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1/23 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com