ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
คำที่ต้องค้น :
ประเภท :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
วันที่
2249
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร
4
20 มีนาคม 2561 , 10:22:45 น.
2248
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร
4
20 มีนาคม 2561 , 10:22:29 น.
2247
.ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)
7
19 มีนาคม 2561 , 14:13:14 น.
2246
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าทีพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2)
5
17 มีนาคม 2561 , 11:50:45 น.
2245
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบ้านพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2420 ตอนกยกทางหลวงหมายเลข228(โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข210 (กกโพธิ์) ตอน 2)
4
17 มีนาคม 2561 , 11:49:25 น.
2244
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบ้านพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข228(โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข210 (กกโพธิ์) ตอน 2)
2
17 มีนาคม 2561 , 11:47:51 น.
2243
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข228(โนนสูงเปลือย)-บรรจบทางหลวงหมายเลข210(กกโพธิ์) ตอน 2)
2
17 มีนาคม 2561 , 11:46:32 น.
2242
.ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)
6
16 มีนาคม 2561 , 15:49:28 น.
2241
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2420ตอนแยกทางหลวงหมายเลข228(โนนสูงเปลือย)-บรรจบทางหลวงหมายเลข210(กกโพธิ์) ตอน 2
7
16 มีนาคม 2561 , 07:15:44 น.
2240
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2420ตอนแยกทางหลวงหมายเลข228(โนนสูงเปลือย)-บรรจบทางหลวงหมายเลข210(กกโพธิ์)ตอน2)
7
15 มีนาคม 2561 , 16:29:15 น.
2239
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2420 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข228(โนนสูงเปลือย)-บรรจบทางหลวงหมายเลข210(กกโพธิ์)ตอน28
5
15 มีนาคม 2561 , 16:23:20 น.
2238
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(โครงการก่อสร้างทางหลวงหมรายเลข2420ตอนแยกทางหลวงหมายเลข228(โนนสูงเปลือย)-บรรจบทางหลวงหมายเลข210(กกโพธิ์)ตอน2)
6
15 มีนาคม 2561 , 16:20:05 น.
2236
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล8,000ลิตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2420ตอนแยกทางหลวงหมายเลข228(โนนสูงเปลือย)-บรรจบทางหลวงหมายเลข210(กกโพธิ์)ตอน2)
6
15 มีนาคม 2561 , 16:11:12 น.
2234
ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2420 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข228(โนนสูงเปลือย)-บรรจบทางหลวงหมายเลข210(กกโพธิ์)ตอน2)
4
15 มีนาคม 2561 , 15:53:14 น.
2233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายกรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2420ตอนแยกทางหลวงหมายเลข228(โนนสูงเปลือย)-บรรจบทางหลวงหมายเลข210(กกโพธิ์)ตอน2)
4
15 มีนาคม 2561 , 15:51:38 น.
2232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2420ตอนแยกทางหลวงหมายเลข228(โนนสูงเปลือย)-บรจบทางหลวงหมายเลข210(กกโพธิ์)ตอน2
4
15 มีนาคม 2561 , 15:49:26 น.
2231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2420 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข228(โนนสูงเปลือย)-บรรจบทางหลวงหมายเลข210(กกโพธิ์) ตอน 2
6
15 มีนาคม 2561 , 15:35:37 น.
2230
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2420 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข228(โนนสูงเปลือย)-บรรจบทางหลวงหมายเลข1210(กกโพธิ์) ตอน 2
6
15 มีนาคม 2561 , 15:32:40 น.
2229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2420 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข228(โนนสูงเปลือย)-บรรจบทางหลวงหมายเลข1210(กกโพธิ์) ตอน 2
6
15 มีนาคม 2561 , 15:29:53 น.
2228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมบำรุงรถพ่วง หมายเลข 15-6255-02-1 (เปลี่ยนถุงลมหางพ่วงซ้าย,ปลั๊กสายไฟควบคุมมอเตอร์ไฮดรอลิค, ชุดเทอร์โมสตัสแอร์,ระบบแอร์ และเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ )งานเงินทุนฯ เลขที่ 154/งท/61/13 ลว. 9 มี.ค.2561
5
15 มีนาคม 2561 , 14:57:54 น.
2227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถขุดตีนตะขาบ หมายเลข 82-6152-16-2 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
7
15 มีนาคม 2561 , 11:36:24 น.
2226
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)
12
13 มีนาคม 2561 , 17:31:07 น.
2225
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถพ่วง หมายเลข 15-6255-02-1 (งานเงินทุนฯ) เลขที่ 154/งท/30/61/16 ลว. 8 มี.ค.2561
11
13 มีนาคม 2561 , 12:46:14 น.
2223
ผลประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบเตือน ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ดวงโคมขนาด 300 มม.พร้อมเสาและอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน 12 ชุด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี เลขที่ 1544561030 ลว.9 มี.ค. 2561
10
13 มีนาคม 2561 , 11:10:20 น.
2222
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ หมายเลข 25-6609-97-5
6
13 มีนาคม 2561 , 09:59:03 น.
2221
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ รถบดล้อยาง หมายเลข 35-6059-97-1
6
13 มีนาคม 2561 , 09:54:22 น.
2220
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถบดสั่นสะเทือน หมายเลข 31-6275-97-0
6
13 มีนาคม 2561 , 09:39:18 น.
2219
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร
6
13 มีนาคม 2561 , 09:25:08 น.
2218
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางนอก ใช้กับรถปิคอัพ หมายเลข 44-9852-16-0
6
13 มีนาคม 2561 , 09:17:25 น.
2217
ประกาศประกวดราคา งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (เหล็กเส้น) จำนวน 7 รายการ โดยจัดส่งที่สำนักควบคุมการก่อสร้าง กม. 41+500 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2 อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู
19
9 มีนาคม 2561 , 14:15:14 น.
มีทั้งหมด 730 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1/25 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com