ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
คำที่ต้องค้น :
ประเภท :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
วันที่
2133
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุดจำนวน 13 คัน ( งานเงินทุนฯ) เลขที่ ศข.8/2561 ลว.30 ม.ค. 61
66
30 มกราคม 2561 , 10:30:15 น.
2132
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุดจำนวน 5 คัน ( งานเงินทุนฯ) เลขที่ ศข.7/2561 ลว.30 ม.ค. 61
66
30 มกราคม 2561 , 10:29:28 น.
2131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลข 25-6725-02-0 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
52
30 มกราคม 2561 , 10:11:17 น.
2130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถบรรทุกกระบะเท 10 ล้อ หมายเลข 23-6239-04-0 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
50
30 มกราคม 2561 , 10:09:28 น.
2129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถบรรทุกกระบะเท 10 ล้อ หมายเลข 23-6244-04-8 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
52
30 มกราคม 2561 , 10:07:58 น.
2128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถเกลี่ย หมายเลข 41-6098-17-2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
52
30 มกราคม 2561 , 10:05:15 น.
2127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 25-6725-02-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
53
30 มกราคม 2561 , 09:54:02 น.
2126
จัดซื้อยางรถบรรทุกกระบะเทท้าย 10 ล้อ เป็นเงิน 12,050 บาท ใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนหินตั้ง - หนองสองห้อง
43
26 มกราคม 2561 , 15:26:26 น.
2125
จัดซื้อยางรถยนต์ เป็นเงิน 14,800 บาท ใช้ในโครงการฯ 2301 ตอนหินตั้ง - หนองสองห้อง
45
26 มกราคม 2561 , 15:26:35 น.
2124
จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 5,640 บาท ใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนหินตั้ง - หนองสองห้อง
41
26 มกราคม 2561 , 15:21:53 น.
2123
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ยานพาหนะ เป็นเงิน 8,200 บาท ใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนหินตั้ง - หนองสองห้อง
43
26 มกราคม 2561 , 15:19:54 น.
2122
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ยานพาหนะ เป็นเงิน 6,500 บาท ใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนหินตั้ง - หนองสองห้อง
48
26 มกราคม 2561 , 15:18:27 น.
2121
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ยานพาหนะ เป็นเงิน 21,300 บาท ใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนหินตั้ง - หนองสองห้อง
53
26 มกราคม 2561 , 15:16:58 น.
2120
จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 15,000 บาท ใช้ในโครงการฯ 2301 หินตั้ง - หนองสองห้อง
49
26 มกราคม 2561 , 15:14:42 น.
2119
จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 5400 บาท ใช้ในโรงการฯ 2301 หินตั้ง - หนองสองห้อง
46
26 มกราคม 2561 , 15:14:21 น.
2118
จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 งาน ใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนหินตั้ง - หนองสองห้อง
49
26 มกราคม 2561 , 15:07:15 น.
2117
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร
52
25 มกราคม 2561 , 13:59:55 น.
2116
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร
51
25 มกราคม 2561 , 13:58:57 น.
2115
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ใช้ในโครงการก่สร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)
49
24 มกราคม 2561 , 15:37:29 น.
2113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบ LED (TRAFFIC SIGNAL) จำนวน ๑ แห่ง บริเวณทางแยก กม. ๓๕+๗๗๑.๖ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐๑ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ (หนองสองห้อง) โดยวิธีคัดเลือก
44
23 มกราคม 2561 , 15:48:01 น.
2112
จัดซื้อน้ำมันดีเซล 6,000 ลิตร ใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนหินตั้ง - หนองสองห้อง
48
23 มกราคม 2561 , 11:00:04 น.
2111
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โครงการฯ 2301 ตอนหินตั้ง - หนองสองห้อง เป็นเงิน 97,384.00 บาท
49
23 มกราคม 2561 , 10:25:27 น.
2110
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กุ๋ทอง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)
44
23 มกราคม 2561 , 09:29:14 น.
2109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างทาง ในงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ถนนและทางเท้า บริเวณสนามกีฬา ส่วนที่ 2 ในโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีคัดเลือก
46
22 มกราคม 2561 , 15:09:20 น.
2108
ผลประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 6 รายการ (งานเงินทุนฯ) เลขที่ ศข. 6/2561 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560
45
22 มกราคม 2561 , 14:36:25 น.
2106
ผลวิธีคัดเลือก งานจ้างจัดหาและขนส่งหินคลุกสำหรับงานพื้นทางหินคลุก ปริมาณงาน ๑,๐๖๕ ลบ.ม (หลวม) สำหรับงานระบบสาธารณูปโภค ถนนและทางเท้าสนามกีฬาส่วนที่ ๒ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีคัดเลือก
59
19 มกราคม 2561 , 15:02:16 น.
2105
ซื้อยางรถตู้ หมายเลข 20-6175-08-4 จำนวน 4 เส้น (งานเงินทุนฯ)
49
19 มกราคม 2561 , 14:20:18 น.
2104
ผลประกวดราคา ศข.eb/41/2561 งานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง งานระบบเครื่องปรับอากาศ งานระบบเครื่องขยายเสียง เครื่องจับเวลาและให้คะแนนการแข่งขัน และอุปกรณ์ภายในอาคารกีฬาเอนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง โครงการสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ใช้งบประมาณปี 2558
60
23 มกราคม 2561 , 11:47:58 น.
2103
ราคากลาง ศข.eb/42/2561 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 33 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 203+600 - กม. 204+675 รวมระยะทาง 1.075 กม.
66
19 มกราคม 2561 , 11:52:55 น.
2102
ประกาศประกวด ศข. eb/42/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 33 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 203+600 - กม. 204+675 รวมระยะทาง 1.075 กม.
47
19 มกราคม 2561 , 11:52:07 น.
มีทั้งหมด 888 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 10/30 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com