ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
คำที่ต้องค้น :
ประเภท :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
วันที่
1902
ร่างรายละเอียด งานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ศูนย์สร้างทางขอนแก่น เรือนไม้ชั้นเดียว 6 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง และเรือนไม้ ชั้นเดียว 4 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง
25
10 พฤศจิกายน 2560 , 18:25:52 น.
1901
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)
28
10 พฤศจิกายน 2560 , 17:08:27 น.
1900
ราคากลาง งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ ช่วงที่ ๑ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ สาย เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนศรีชัย ระหว่าง กม. ๒๐๕+๘๗๕ - กม. ๒๐๗+๙๔๗ รวมระยะทาง ๒.๐๗๒ กม
66
10 พฤศจิกายน 2560 , 16:27:50 น.
1899
ประกวดราคา งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ ช่วงที่ ๑ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ สาย เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนศรีชัย ระหว่าง กม. ๒๐๕+๘๗๕ - กม. ๒๐๗+๙๔๗ รวมระยะทาง ๒.๐๗๒ กม
55
10 พฤศจิกายน 2560 , 16:26:39 น.
1898
ราคากลาง งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ ช่วงที่ ๓ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ สาย เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนศรีชัย ระหว่าง กม. ๒๐๙+๖๐๒ - กม. ๒๑๔+๓๓๐ รวมระยะทาง ๔.๗๒๘ กม.
40
10 พฤศจิกายน 2560 , 16:06:54 น.
1897
ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด จำนวน ๖ คัน (งานเงินทุนหมุนเวียน) ศข.๒/๒๕๖๑ ลววันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
24
10 พฤศจิกายน 2560 , 16:08:40 น.
1896
ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด จำนวน ๒ คัน (งานเงินทุนหมุนเวียน) ศข.๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
25
10 พฤศจิกายน 2560 , 16:09:20 น.
1895
ประกวดราคา งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ ช่วงที่ ๓ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ สาย เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนศรีชัย ระหว่าง กม. ๒๐๙+๖๐๒ - กม. ๒๑๔+๓๓๐ รวมระยะทาง ๔.๗๒๘ กม.
53
10 พฤศจิกายน 2560 , 16:06:08 น.
1894
ราคากลาง งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ ช่วงที่ ๓ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ สาย เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ - โนนศรีชัย ระหว่าง กม. ๒๐๙+๖๐๒ - กม. ๒๑๔+๓๓๐ รวมระยะทาง ๔.๗๒๘ กม.
59
9 พฤศจิกายน 2560 , 18:05:34 น.
1892
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24
9 พฤศจิกายน 2560 , 14:01:59 น.
1889
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
55
7 พฤศจิกายน 2560 , 16:49:12 น.
1888
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)
39
7 พฤศจิกายน 2560 , 10:33:04 น.
1887
ผลประกวดราคา งานจ้างเหมาขุด - ขนส่งวัสดุมวลรวม สำหรับชั้นรองพื้นทาง ปริมาณงาน ๘,๔๒๐ ลบ.ม. (หลวม) โดยจัดส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๒๐ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (กกโพธิ์) ตอน ๒ ระหว่าง กม. ๓๙+๖๘๐ - กม. ๔๒+๒๐๐ ระยะทาง ๒.๕๒๐ กม.
42
6 พฤศจิกายน 2560 , 14:51:15 น.
1886
ผลประกวดราคา งานจ้างเหมาขุด - ขนส่งวัสดุมวลรวม สำหรับชั้นรองพื้นทาง ปริมาณงาน ๔,๕๒๐ ลบ.ม. (หลวม) โดยจัดส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๒๐ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (กกโพธิ์) ตอน ๒ ระหว่าง กม. ๑๙+๐๐๐ - กม. ๒๐+๐๐๐ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม.
35
6 พฤศจิกายน 2560 , 14:08:07 น.
1885
ประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างทางแนวใหม่ (รวมจุดแยกที่ กม. 38+428 และ จุดจบทางเดิมที่ กม. 39+680 ) จำนวน 9 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2 ระหว่าง กม. 38+428 - กม. 39+680 และงานปรับปรุงทางเดิม (Spur Line) เป็นช่วง ๆ ระหว่าง กม. 28+150 - กม. 29+800 รวมระยะทาง 2.902 กม.
43
3 พฤศจิกายน 2560 , 15:38:38 น.
1884
ประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างเพื่อปรับปรุงแนวก่อสร้างทางเดิม (Re -Alinement) จำนวน 7 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2 ระหว่าง กม. 19+000 - กม. 20+000 ระยะทาง 1.000 กม.
35
3 พฤศจิกายน 2560 , 15:16:55 น.
1883
ประกวดราคา งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างทางขนาน จำนวน 25 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 210+335 - กม. 210+965 รวมระยะทาง 0.630 กม.
24
3 พฤศจิกายน 2560 , 15:08:01 น.
1881
ผลประกวดราคา งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างทาง ช่วงที่ 3 จำนวน 5 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 สาย เกษตรวิสัย – สุวรรณภูมิ – โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 209+602 - กม. 214+330 ระยะทาง 4.728 กม. หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
36
3 พฤศจิกายน 2560 , 14:59:09 น.
1880
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๖ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน)
38
2 พฤศจิกายน 2560 , 17:11:39 น.
1879
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)
42
1 พฤศจิกายน 2560 , 10:31:36 น.
1878
ประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 9 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2 ระหว่าง กม. 39+680 - กม. 42+200 ระยะทาง 2.520 กม.
36
27 ตุลาคม 2560 , 15:33:03 น.
1877
ราคากลาง จ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างทาง ช่วงที่ 2.1 จำนวน 27 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 204+675 - กม. 205+875 รวมระยะทาง 1.200 กม.
26
27 ตุลาคม 2560 , 15:24:49 น.
1876
ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างทาง ช่วงที่ 2.1 จำนวน 27 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 204+675 - กม. 205+875 รวมระยะทาง 1.200 กม.
37
27 ตุลาคม 2560 , 15:22:02 น.
1875
ร่างขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างเหมาดำเนินก่อสร้างทางขนาน จำนวน 25 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย ? สุวรรณภูมิ ? โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 210+ 335 ? กม. 210+ 965 รวมระยะทาง 0.630 กม.
53
24 ตุลาคม 2560 , 20:24:11 น.
1874
ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินก่อสร้างทางขนาน จำนวน 25 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย ? สุวรรณภูมิ ? โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 210+ 335 ? กม. 210+ 965 รวมระยะทาง 0.630 กม.
32
24 ตุลาคม 2560 , 19:17:52 น.
1873
ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างเพื่อปรับปรุงแนวก่อสร้างทางเดิม (Re-Alinement0) จำนวน 7 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2 ระหว่าง กม. 19 + 000 - กม. 20 + 000 ระยะทาง 1.000 กม.
26
24 ตุลาคม 2560 , 19:05:20 น.
1872
ร่างขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างเหมาก่อสร้างเพื่อปรับปรุงแนวก่อสร้างทางเดิม (Re-Alinement0) จำนวน 7 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2 ระหว่าง กม. 19 + 000 - กม. 20 + 000 ระยะทาง 1.000 กม.
43
24 ตุลาคม 2560 , 19:04:12 น.
1871
ราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างทางแนวใหม่ (รวมจุดแยกที่ กม. 38+428 และ จุดจบทางเดิมที่ กม. 39+680 ) จำนวน 9 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
35
24 ตุลาคม 2560 , 17:52:04 น.
1870
ร่างรายละเอียด งานจ้างเหมาก่อสร้างทางแนวใหม่ (รวมจุดแยกที่ กม. 38+428 และ จุดจบทางเดิมที่ กม. 39+680 ) จำนวน 9 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
32
24 ตุลาคม 2560 , 17:51:41 น.
1869
ราคากลาง - งานจ้างเหมาขุด - ขนส่งวัสดุมวลรวมชั้นรองพื้นทาง ปริมาณงาน 8,42๐ ลบ.ม. (หลวม) โดยจัดส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๒๐ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (กกโพธิ์) ตอน ๒ ระหว่าง กม. 39+68๐ - กม. 42+2๐๐ ระยะทาง 2.52๐ กม.
22
24 ตุลาคม 2560 , 15:46:20 น.
มีทั้งหมด 674 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 10/23 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com