ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
คำที่ต้องค้น :
ประเภท :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
วันที่
2382
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ รถหมายเลข 63-264-65-0 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
3
15 พฤษภาคม 2561 , 13:34:53 น.
2381
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถหมายเลข 23-6238-04-0 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
3
15 พฤษภาคม 2561 , 13:34:17 น.
2380
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถหมายเลข 25-6610-97-9 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
3
15 พฤษภาคม 2561 , 13:33:40 น.
2379
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถหมายเลข 23-6262-08-8 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
3
15 พฤษภาคม 2561 , 13:32:43 น.
2378
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ รถหมายเลข 35-6076-97-2 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
3
15 พฤษภาคม 2561 , 13:32:14 น.
2377
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ รถหมายเลข 82-6058-01-2 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
3
15 พฤษภาคม 2561 , 13:31:31 น.
2376
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ รถหมายเลข 82-6079-08-9 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
5
15 พฤษภาคม 2561 , 13:30:58 น.
2375
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถหมายเลข 44-8961-11-5 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
3
15 พฤษภาคม 2561 , 13:29:59 น.
2374
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ รถหมายเลข 31-6287-97-4 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
3
15 พฤษภาคม 2561 , 13:28:39 น.
2373
ประกาศผู้ะชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนหินตั้ง - หนองสองห้อง
2
15 พฤษภาคม 2561 , 10:07:12 น.
2372
ประกาศผู้ะชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนหินตั้ง - หนองสองห้อง
2
15 พฤษภาคม 2561 , 10:06:29 น.
2371
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)
4
12 พฤษภาคม 2561 , 08:00:47 น.
2370
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉาพะเจาะจง(โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
7
11 พฤษภาคม 2561 , 12:52:44 น.
2369
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 228(โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2)1
5
11 พฤษภาคม 2561 , 12:52:24 น.
2368
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน8,000 ลิตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
6
11 พฤษภาคม 2561 , 12:51:38 น.
2367
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 7430-005-0412-49 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3
11 พฤษภาคม 2561 , 10:26:36 น.
2366
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 5,000 ลิตร ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)
6
10 พฤษภาคม 2561 , 09:41:55 น.
2365
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)
8
9 พฤษภาคม 2561 , 10:07:34 น.
2364
.ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)
11
7 พฤษภาคม 2561 , 14:41:41 น.
2362
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเป็นสำนักงานโครงการฯ (ห้องที่ 1 และ 2 ) เดือน เม.ย. 61 ของ นางสาวณัฐธิดา ศรีทองขำ
10
4 พฤษภาคม 2561 , 11:20:09 น.
2361
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเป็นที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่โครงการฯ (1 ชั้น 2 ห้อง ) เดือน เม.ย. 61 ของ นางสาวรำไพพรรณ กุมสระคู
7
4 พฤษภาคม 2561 , 11:16:26 น.
2360
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเป็นสำนักงานและที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่โครงการฯ เดือน เม.ย. 61 ของ นางสาวเชิญขวัญ อุนลุม
9
4 พฤษภาคม 2561 , 11:12:04 น.
2359
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเป็นที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่โครงการฯ เดือน มี.ค. 61 ของ นางพิณ เสนากิจ
9
4 พฤษภาคม 2561 , 11:04:58 น.
2358
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบ้านพัก จำนวน 1 คูหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2)
5
3 พฤษภาคม 2561 , 11:19:46 น.
2357
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบ้านพัก จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2)
5
3 พฤษภาคม 2561 , 11:18:27 น.
2356
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบ้านพัก จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉาะจาะจง(โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2)
5
3 พฤษภาคม 2561 , 11:16:36 น.
2355
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 200 ลิตร เลขที่ 154/35/61/35 ลว. 2 พ.ค.61
5
3 พฤษภาคม 2561 , 10:02:09 น.
2354
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2)
7
3 พฤษภาคม 2561 , 09:22:19 น.
2353
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2)
5
3 พฤษภาคม 2561 , 09:20:04 น.
2352
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิฺ) ตอน 2
5
3 พฤษภาคม 2561 , 09:09:43 น.
มีทั้งหมด 888 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 2/30 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com