ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
คำที่ต้องค้น :
ประเภท :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
วันที่
2097
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ 2301 ตอนหินตั้ง - หนองสองห้อง
14
16 มกราคม 2561 , 10:23:20 น.
2096
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
17
13 มกราคม 2561 , 10:36:36 น.
2095
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)
21
12 มกราคม 2561 , 11:23:17 น.
2094
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 6,000 ลิตร ใช้ในโครงการฯ
19
12 มกราคม 2561 , 11:09:29 น.
2093
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร
18
11 มกราคม 2561 , 16:30:21 น.
2092
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย – สุวรรณภูมิ – โนนชัยศรี ประกาศซื้ออะไหล่ซ่อมรถขุด หมายเลข 82-33632-6066-01-2
17
11 มกราคม 2561 , 12:42:02 น.
2091
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย – สุวรรณภูมิ – โนนชัยศรี ประกาศซื้ออะไหล่ซ่อมรถบดล้อยาง หมายเลข 35-99122-0473-96-0
15
11 มกราคม 2561 , 12:40:36 น.
2090
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย – สุวรรณภูมิ – โนนชัยศรี ประกาศจัดซื้อ วัสดุยานพาหนะซ่อมรถ หมายเลข 23-51832-6243-04-7
15
11 มกราคม 2561 , 12:38:51 น.
2089
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย – สุวรรณภูมิ – โนนชัยศรี ประกาศซื้อวัสดุยานพาหนะ หมายเลข 41-80522-6070-08-7
14
11 มกราคม 2561 , 12:35:39 น.
2088
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศ ซื้ออะไหล่ซ่อมรถบรรทุก 10 ล้อ หมายเลข 23-51832-6242-04-6
14
11 มกราคม 2561 , 12:33:01 น.
2087
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย – สุวรรณภูมิ – โนนชัยศรี ประกาศ จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลข 82-69812-6029-94-8
13
11 มกราคม 2561 , 12:27:28 น.
2086
ราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 33 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 203+600 - กม. 204+675 รวมระยะทาง 1.075 กม.
22
9 มกราคม 2561 , 16:40:21 น.
2085
ร่างรายละเอียด งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 33 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 203+600 - กม. 204+675 รวมระยะทาง 1.075 กม.
20
9 มกราคม 2561 , 16:39:56 น.
2084
ประกาศผู้ชนะการสอบราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 16,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17
9 มกราคม 2561 , 16:20:32 น.
2083
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกดอกบั้งขนาด 11.00-20, ยางใน ขนาด 11.00-20, ยางรองคอ ขนาด 11.00-20 จำนวน 2 ชุด รถบรรทุกกระบะเทท้าย 10 ล้อ หมายเลข 23-6313-16-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
21
9 มกราคม 2561 , 10:53:55 น.
2082
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางใน ขนาด 23.1-26 จำนวน 2 เส้น หมายเลข 31-6286-97-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
15
9 มกราคม 2561 , 10:50:56 น.
2081
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร
22
5 มกราคม 2561 , 16:04:08 น.
2080
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล) จำนวน 5,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21
4 มกราคม 2561 , 15:17:34 น.
2079
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล) จำนวน 11,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21
4 มกราคม 2561 , 15:17:13 น.
2078
ประกาศผู้ชนะ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ พร้อมขนส่งถึงหน้างาน โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2391 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)
20
4 มกราคม 2561 , 14:56:00 น.
2077
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกดอกบั้ง, ยางใน, ยางรองคอ จำนวน 2 ชุด รถบรรทุกกระบะเทท้าย 10 ล้อ หมายเลข 23-6239-04-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
19
4 มกราคม 2561 , 10:41:49 น.
2076
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกดอกบั้ง, ยางใน, ยางรองคอ จำนวน 2 ชุด รถบรรทุกกระบะเทท้าย 10 ล้อ หมายเลข 23-6244-04-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
18
4 มกราคม 2561 , 10:41:58 น.
2075
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกดอกบั้ง, ยางใน, ยางรองคอ จำนวน 2 ชุด รถบรรทุกกระบะเทท้าย 10 ล้อ หมายเลข 23-6019-93-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
20
4 มกราคม 2561 , 10:42:06 น.
2074
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก(ดอกสร้อย),ยางใน,ยางรองคอ จำนวน 2 ชุด รถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลข 25-6727-02-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
19
4 มกราคม 2561 , 10:42:15 น.
2073
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก(ดอกสร้อย),ยางใน,ยางรองคอ จำนวน 2 ชุด รถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลข 25-6725-02-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
20
4 มกราคม 2561 , 10:42:24 น.
2072
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาดำเนินการก่อสร้างศาลาทางหลวง จำนวน 2 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23(หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207(หนองสองห้อง) ระหว่าง กม.34+065 - กม.35+771.6 และ กม.24+275 - กม.24+920(ทล.2440) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18
4 มกราคม 2561 , 09:29:30 น.
2071
ผลประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างทางขนาน จำนวน 25 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ- โนนศรีชัย ระหว่าง กม.210+335-กม.210+965 รวมระยะทาง 0.630 กม. เลขที่ ศข.eb/39/2561 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
18
4 มกราคม 2561 , 09:24:54 น.
2070
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างทาง ในงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ถนนและทางเท้าบริเวณสนามกีฬา ส่วนที่ 2 ในโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
24
3 มกราคม 2561 , 16:13:09 น.
2069
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล) จำนวน 16,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25
3 มกราคม 2561 , 10:59:40 น.
2068
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างและชุดตู้ควบคุมระบบระบายอากาศ พร้อมติดตั้งภายในอาคารอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั้ง (สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24
3 มกราคม 2561 , 10:58:57 น.
มีทั้งหมด 674 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 4/23 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com