ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
คำที่ต้องค้น :
ประเภท :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
วันที่
2897
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
29
10 กันยายน 2561 , 15:19:34 น.
2896
ราคากลาง งานจ้างเหมาผลิตท่อ R.C. PIPE CULVERT (พร้อมขนส่งถึงหน้างาน) จำนวน ๔ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๓๙ ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. ๕๓+๙๐๐ - กม. ๕๕+๐๐๐ และ กม. ๕๘+๕๗๕ - กม. ๖๐+๖๗๕
30
10 กันยายน 2561 , 15:07:41 น.
2895
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
24
10 กันยายน 2561 , 14:32:09 น.
2894
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 3,000 ลิตร ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
16
10 กันยายน 2561 , 14:29:39 น.
2893
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุง รถหมายเลข 41-6053-92-7 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
21
10 กันยายน 2561 , 14:26:29 น.
2892
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุง รถหมายเลข 31-6287-97-4 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
18
10 กันยายน 2561 , 14:25:37 น.
2891
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ รถหมายเลข 25-6685-02-8 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
17
10 กันยายน 2561 , 14:24:08 น.
2890
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาง รถหมายเลข 25-6685-02-8 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
18
10 กันยายน 2561 , 14:23:17 น.
2889
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ รถหมายเลข 25-6673-01-2 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
24
10 กันยายน 2561 , 14:22:36 น.
2888
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ รถหมายเลข 35-6053-92-7 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
21
10 กันยายน 2561 , 14:21:41 น.
2887
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ รถหมายเลข 23-6238-04-0 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
23
10 กันยายน 2561 , 14:20:13 น.
2886
ราคากลาง งานซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 176,856 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ 2 ระหว่าง กม. 16+550 - กม. 17+200 และ กม. 17+900 - กม. 20+250 หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด
22
10 กันยายน 2561 , 14:16:03 น.
2885
ประกาศประกวดราคา งานซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 176,856 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ 2 ระหว่าง กม. 16+550 - กม. 17+200 และ กม. 17+900 - กม. 20+250 หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด
24
10 กันยายน 2561 , 14:12:44 น.
2884
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ รถหมายเลข 74-6085-05-3 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
14
10 กันยายน 2561 , 14:09:56 น.
2883
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาง รถหมายเลข 41-6099-17-3 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
19
10 กันยายน 2561 , 14:08:21 น.
2882
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถ รถหมายเลข 23-6238-04-0 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
18
10 กันยายน 2561 , 14:06:55 น.
2881
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ รถหมายเลข 25-6685-02-8 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
18
10 กันยายน 2561 , 14:06:00 น.
2880
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ รถหมายเลข 23-6262-08-8 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
21
10 กันยายน 2561 , 14:05:09 น.
2879
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาง รถหมายเลข 23-6261-08-7 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
17
10 กันยายน 2561 , 14:03:16 น.
2878
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ รถหมายเลข 23-6261-08-7 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
21
10 กันยายน 2561 , 13:40:16 น.
2877
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ รถหมายเลข 82-6079-08-9 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
19
10 กันยายน 2561 , 13:39:07 น.
2876
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถหมายเลข 35-6076-97-2 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
16
10 กันยายน 2561 , 13:36:37 น.
2875
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาผลิตท่อ R.C. PIPE CULVERT (พร้อมขนส่งถึงหน้างาน) จำนวน 4 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 53+900 - กม. 55+000 และ กม. 58+575 - กม. 60+675
17
10 กันยายน 2561 , 13:10:50 น.
2874
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
14
10 กันยายน 2561 , 10:20:36 น.
2873
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมรถขุด หมายเลข 82-6028-94-7 (งานเงินทุนฯ) เลขที่ 154/งท/61/44 ลว.6 ก.ย.2561
16
10 กันยายน 2561 , 09:47:23 น.
2872
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมรถพ่วง หมายเลข 15-6255-02-1 (งานเงินทุนฯ) เลขที่ 154/งท/61/43 ลว.6 ก.ย.2561
13
10 กันยายน 2561 , 09:45:20 น.
2871
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
20
8 กันยายน 2561 , 14:10:35 น.
2870
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
16
8 กันยายน 2561 , 14:09:53 น.
2869
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
14
8 กันยายน 2561 , 14:09:13 น.
2868
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
19
8 กันยายน 2561 , 14:08:46 น.
มีทั้งหมด 1451 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 4/49 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com