ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
คำที่ต้องค้น :
ประเภท :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
วันที่
2287
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนหินตั้ง - หนองสองห้อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รานยการ
30
27 มีนาคม 2561 , 13:51:22 น.
2286
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมรถบดล้อยาง หมายเลข 35-6059-97-1
29
27 มีนาคม 2561 , 13:08:58 น.
2285
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ หมายเลข 25-6611-97-0
29
27 มีนาคม 2561 , 12:56:24 น.
2284
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)
31
27 มีนาคม 2561 , 11:48:50 น.
2283
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถกระบะเทท้าย 10 ล้อ หมายเลข 23-6264-08-0
28
27 มีนาคม 2561 , 11:47:35 น.
2282
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมรถกระบะเทท้าย 6 ล้อ หมายเลข 23-6059-95-3
27
27 มีนาคม 2561 , 11:28:21 น.
2281
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับงาน R.C DITCH TYPE A ปริมาณงาน ๓,๕๐๐ ถุง พร้อมขนส่งถึงหน้างาน ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๑ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๗ (บ้านเขื่อน) ระหว่าง กม. ๒๔+๔๔๒ - กม. ๒๘+๑๓๗ เลขที่ 1546061031 ลว.26 มี.ค.2561
28
27 มีนาคม 2561 , 11:21:43 น.
2280
ราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุงานไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบเตือน ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ดวงโคม ขนาด 300 มม. จำนวน 12 ชุด เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-โนนชัยศรี เลขที่ 1544561030 ลว.9 มี.ค.61
28
27 มีนาคม 2561 , 11:12:41 น.
2279
ราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-โนนชัยศรี เลขที่ 1544561028 ลว.6 มี.ค.61
27
27 มีนาคม 2561 , 11:06:24 น.
2278
ราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ สำหรับงาน R.C DITCH TYPE A พร้อมขนส่งถึงหน้างาน ใน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 12(กู่ทอง) เลขที่ 1546061027 ลว.6 มี.ค.61
25
27 มีนาคม 2561 , 11:07:02 น.
2277
ราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์ จำนวน 3,000 ถุง สำหรับงาน R.C DITCH TYPE A พร้อมขนส่งถึงหน้างาน ใน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 12(กู่ทอง) เลขที่ 1546061026 ลว.21 ก.พ.61
24
27 มีนาคม 2561 , 11:07:45 น.
2276
ราคากลาง งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล) จำนวน 16,000 ลิตร เลขที่ 1543561025 ลว.13 ก.พ.61
25
27 มีนาคม 2561 , 10:51:10 น.
2275
ราคากลาง งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร เลขที่ 1543561024 ลว.13 ก.พ.61
25
27 มีนาคม 2561 , 10:50:09 น.
2274
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมรถบดล้อยาง หมายเลข 35-6077-97-3
26
27 มีนาคม 2561 , 10:43:48 น.
2273
ราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับงาน R.C DITCH TYPE A ปริมาณงาน ๓,๕๐๐๐ ถุง พร้อมขนส่งถึงหน้างาน ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๑ กู่ทอง-บ้านเขื่อน เลขที่ 1546061031 ลว.26 มี.ค.61
26
27 มีนาคม 2561 , 10:41:21 น.
2272
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ สำหรับงาน Concrete Curb & Gutter, งาน R.C. Manhole และงาน In-Place Concrete Side Walk Slab พร้อมขนส่งหน้างาน ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2 ระหว่าง กม. 19+000 - กม. 20+000
27
27 มีนาคม 2561 , 10:40:07 น.
2271
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ-โนนชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25
27 มีนาคม 2561 , 10:11:43 น.
2270
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร
24
27 มีนาคม 2561 , 10:08:44 น.
2269
โครงการก่อสร้างทางหลวง 2301 ตอนหินตั้ง - หนองสองห้อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การจัดซื้อน้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร
26
26 มีนาคม 2561 , 12:51:13 น.
2268
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)
37
23 มีนาคม 2561 , 12:19:43 น.
2267
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)
34
23 มีนาคม 2561 , 12:09:28 น.
2266
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ รถหมายเลข 82-0054-95-5 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
32
23 มีนาคม 2561 , 08:47:24 น.
2265
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถขุดตีนตะขาบ หมายเลข 82-6115-14-9 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
31
23 มีนาคม 2561 , 08:45:08 น.
2264
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลข 82-6080-08-2
40
22 มีนาคม 2561 , 11:37:56 น.
2263
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลข 82-6080-08-2
33
22 มีนาคม 2561 , 11:36:48 น.
2262
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลข 82-6029-94-8
37
22 มีนาคม 2561 , 11:35:32 น.
2261
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของใช้โรงงาน
36
22 มีนาคม 2561 , 11:33:49 น.
2260
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลข 82-6023-94-2
28
22 มีนาคม 2561 , 11:32:41 น.
2259
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (เหล็กเส้น) จำนวน ๗ รายการ โดยจัดส่งที่สำนักควบคุมการก่อสร้าง กม. ๔๑+๕๐๐ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๒๐ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (กกโพธิ์) ตอน ๒ อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู เลขที่ ศข.eb/44/2561 ลว.9 มี.ค.2561
31
22 มีนาคม 2561 , 09:39:04 น.
2258
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเป็นสำนักงานและที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่โครงการฯ เดือน มี.ค. 61 ของ นางสาวเชิญขวัญ อุนลุม
30
21 มีนาคม 2561 , 16:51:31 น.
มีทั้งหมด 888 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 5/30 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com