ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
คำที่ต้องค้น :
ประเภท :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
วันที่
2643
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุดินถมเกาะกลาง ปริมาณงาน ๘,๕๔๐.๐๐ ลบ.ม.(หลวม) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม.๒๐๕+๘๗๕ - กม.๒๐๗+๙๔๗ ระยะทาง ๒.๐๗๒ กม. เลขที่ ศข.18/2561 ลว.16 ต.ค.2560
5
2 สิงหาคม 2561 , 11:24:53 น.
2642
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุมวลรวม สำหรับงานชั้นรองพื้นทาง ปริมาณงาน ๖,๘๕๐.๐๐ ลบ.ม.(หลวม) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๔๒๐ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (กกโพธิ์) ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๘+๔๒๘.๐๐๐ - กม.๓๙+๖๘๐.๐๐๐ ระยะทาง ๑.๒๕๒ กม. เลขที่ ศข.20/2561 ลว.16 ต.ค.2560
6
2 สิงหาคม 2561 , 11:20:43 น.
2641
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานางเหมาขุด-ขนส่งวัสดุดินถมคันทาง ปริมาณงาน 25,500 ลบ.ม. (หลวม) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2ระหว่าง กม.39+680.000-กม.42+200.000 ระยะทาง 2.520 กม. เลขที่ ศข.21/2561 ลว. 17 ต.ค.2560
5
2 สิงหาคม 2561 , 11:18:26 น.
2640
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาหล่อและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน ๕ รายการ โดยจัดส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม.๒๐๕+๘๗๕ - กม.๒๐๗+๙๔๗ รวมระยะทาง ๒.๐๗๒ กม. และระหว่าง กม.๒๐๙+๖๐๒ - กม.๒๑๔+๓๓๐ รวมระยะทาง ๔.๗๒๘ กม. เลขที่ ศข.17/2561 ลว.16 ต.ค.2560
5
2 สิงหาคม 2561 , 11:15:35 น.
2639
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาหล่อและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน ๔ รายการ โดยจัดส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓๐๑ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ (หนองสองห้อง) ระหว่าง กม.๒๘+๐๐๐ - กม.๓๕+๗๗๑.๖ เลขที่ ศข.16/2561 ลว.16 ต.ค.2560
5
2 สิงหาคม 2561 , 11:12:36 น.
2638
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง จำนวน ๒ รายการ (๔ หลัง) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐๑ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ (หนองสองห้อง) เลขที่ ศข.49/2561 ลว. 28 ก.พ.2561
5
2 สิงหาคม 2561 , 11:09:16 น.
2637
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบ LED (TRAFFIC SIGNAL) จำนวน ๑ แห่ง บริเวณทางแยก กม. ๓๕+๗๗๑.๖ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐๑ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ (หนองสองห้อง) เลขที่ ศข.47/2561 ลว.2 ก.พ.2561
5
2 สิงหาคม 2561 , 11:06:40 น.
2636
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ระบบสาธารณูปโภค ถนนและทางเท้าบริเวณสนามกีฬา ส่วนที่ 2 ในโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ ศข.46/2561 ลว.30 ม.ค.2561
5
2 สิงหาคม 2561 , 11:04:17 น.
2635
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างจัดหาและขนส่งหินคลุกสำหรับงานพื้นทางหินคลุก ปริมาณงาน ๑,๐๖๕ ลบ.ม (หลวม) ในโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ ศข.45/2561 ลว.30 ม.ค.2561
5
2 สิงหาคม 2561 , 11:01:36 น.
2634
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง (แผนเพิ่มเติมปี 2561) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง) เลขที่ ศข.55/2561 ลว.8 มิ.ย.2561
5
2 สิงหาคม 2561 , 10:45:13 น.
2633
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 4 รายการ โดยขนไปส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2 เลขที่ ศข.54/2561 ลว.17 พ.ค.2561
5
2 สิงหาคม 2561 , 10:40:30 น.
2632
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ สำหรับงาน Concrete Curb Gutter, งาน R.C. Manhole และงาน In-Place Concrete Side Walk Slab พร้อมขนส่งหน้างาน ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 ตอน 2 เลขที่ ศข.52/2561 ลว.23 เม.ย.2561
5
2 สิงหาคม 2561 , 10:36:11 น.
2631
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (เหล็กเส้น) จำนวน 7 รายการ โดยจัดส่งที่สำนักควบคุมการก่อสร้าง กม. 41+500 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บรรจบทางหลวงหมายเลข ตอน 2 เลขที่ ศข.50/2561 ลว. 2 เม.ย.2561
5
2 สิงหาคม 2561 , 10:33:10 น.
2630
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ พร้อมขนส่งถึงหน้างาน สำหรับงาน R.C. DITCH TYPE A โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2391 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน) เลขที่ ศข.53/2561 ลว.2 เม.ย.2561
5
2 สิงหาคม 2561 , 10:27:37 น.
2629
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 33 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี เลขที่ ศข.48/2561 ลว.28 ก.พ.2561
5
2 สิงหาคม 2561 , 10:24:48 น.
2628
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง งานระบบเครื่องขยายเสียง เครื่องจับเวลาและให้คะแนนการแข่งขัน เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ภายในอาคารกีฬาเอนกประสงค์ ๑,๐๐๐ ที่นั่ง โครงการสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ใช้งบประมาณปี 2558 เลขที่ ศข.44/2561 ลว.23 ม.ค.2561
5
2 สิงหาคม 2561 , 10:19:50 น.
2627
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ พร้อมขนส่งถึงหน้างาน โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2391 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน) เลขที่ ศข.42/2561 ลว. 19 ม.ค.2561
6
2 สิงหาคม 2561 , 10:15:54 น.
2626
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างทางขนาน จำนวน 25 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ- โนนศรีชัย เลขที่ ศข.43/2561 ลว.19 ม.ค.2561
5
2 สิงหาคม 2561 , 10:13:09 น.
2625
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อและขนส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ปริมาณงาน 231 ตัน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลขแผ่นดิน 2301 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง) เลขที่ ศข.53/2561 ลว.2 พ.ค.2561
5
2 สิงหาคม 2561 , 10:10:36 น.
2624
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าสัญญาณจราจรพร้อมป้ายจราจร บริเวณทางแยก กม. 44+740.200 จำนวน 3 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย)-บรรจบทางหลวง 210 (กกโพธิื) ตอน 2 เลขที่ ศข.29/2561 ลว.12 ธ.ค.2560
5
2 สิงหาคม 2561 , 10:07:00 น.
2623
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อและขนส่งยาง PRIME COAT (ยาง EAP) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี เลขที่ ศข.41/2561 ลว.15 ม.ค.2561
5
2 สิงหาคม 2561 , 10:02:07 น.
2622
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน เรือนไม้ชั้นเดียว 6 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง และเรือนไม้ชั้นเดียว 4 ห้อง จำนวน 1 หลัง เลขที่ ศข.31/2561 ลว.18 ธ.ค.2560
5
2 สิงหาคม 2561 , 09:59:31 น.
2621
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุมเอนกประสงค์ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น เลขที่ ศข.32/2561 ลว.18 ธ.ค.2560
5
2 สิงหาคม 2561 , 09:56:54 น.
2620
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 ช่วงที่ 1 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 สาน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนศรีชัย เลขที่ ศข.34/2561 ลว.18 ธ.ค.2560
5
2 สิงหาคม 2561 , 09:54:30 น.
2619
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ ช่วงที่ ๓ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ สาย เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนศรีชัย เลขที่ ศข.35/2561 ลว.18 ธ.ค.2560
5
2 สิงหาคม 2561 , 09:51:50 น.
2618
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาก่อสร้างทางแนวใหม่ (รวมจุดแยกที่ กม. 38+428.000 และจุดบรรจบทางเดิมที่ กม.39+680.000) จำนวน 9 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 2420 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 210(กกโพธิ์) ตอน 2 เลขที่ ศข.33/2561 ลว.18 ธ.ค.2560
5
2 สิงหาคม 2561 , 09:48:19 น.
2617
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงแนวก่อสร้างทางเดิม (Re-Alinement) จำนวน 7 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 2420 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210(กกโพธิ์) ตอน 2 ระหว่าง กม. 19+000.000 - กม. 20+000.000 ระยะทาง 1.000 กม.เลขที่ ศข.28/2561 ลว.7 ธ.ค.2560
5
2 สิงหาคม 2561 , 09:45:10 น.
2616
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 9 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2 เลขที่ ศข.30/2561 ลว.12 ธ.ค.2560
5
2 สิงหาคม 2561 , 09:42:35 น.
2615
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 27 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย- สุวรรณภูมิ -โนนชัยศรี เลขที่ ศข.39/2561 ลว.25 ธ.ค.2560
4
2 สิงหาคม 2561 , 09:38:52 น.
2614
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานงานจ้างเหมาขุดขนส่งวัสดุมวลรวมชั้นรองพื้นทาง ปริมาณงาน ๘,๔๒๐ ลบ.ม. (หลวม) โดยจัดส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๒๐ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (กกโพธิ์) ตอน ๒ เลขที่ ศข.27/2561 ลว.16 พ.ย.2560
4
2 สิงหาคม 2561 , 09:30:19 น.
มีทั้งหมด 1232 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 5/42 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com