ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
คำที่ต้องค้น :
ประเภท :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
วันที่
2613
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างจ้างเหมาขุด-ขนส่งวัสดุมวลรวม สำหรับชั้นรองพื้นทาง จำนวน ๑ รายการ ในโครงการก่อสร้างหมายเลข ๒๔๒๐ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ (โนนสูงเปลือย) -บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (กกโพธิ์) ตอน ๒ เลขที่ ศข.26/2561 ลว.16 พ.ย. 2560
4
2 สิงหาคม 2561 , 09:25:53 น.
2612
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างทาง ช่วงที่ ๓ จำนวน ๑๒ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐๑ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ (หนองสองห้อง) เลขที่ ศข.23/2561 ลว.17 ต.ค.2560
4
2 สิงหาคม 2561 , 09:12:57 น.
2611
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้าง เหมาดำเนินการก่อสร้างทาง ช่วงที่ ๓ จำนวน ๕ รายการ ณ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ สาย เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม.๒๐๙+๖๐๒-กม.๒๑๔+๓๓๐ รวมระยะทาง ๔.๗๒๘ กม.เลขที่ ศข.25/2561 ลว.9 พ.ย.2560
4
2 สิงหาคม 2561 , 09:08:25 น.
2610
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างจัดหาและขนส่งหินคลุกสำหรับงานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ ปริมาณงาน ๓๑,๙๕๗ ลบ.ม.(หลวม) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี เลขที่ ศข.12/2561 ลว.12 ต.ค.2560
5
2 สิงหาคม 2561 , 09:03:08 น.
2609
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างทาง ช่วงที่ ๒ จำนวน ๒๘ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐๑ สาย แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ (หนองสองห้อง) เลขที่ ศข.13/2561 ลว.16 ต.ค.60
7
1 สิงหาคม 2561 , 15:47:39 น.
2608
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณทางแยก จำนวน ๖ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓๐๑ สาย แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ (หนองสองห้อง) เลขที่ ศข.1/2561 ลว.9 ต.ค.2560
8
1 สิงหาคม 2561 , 15:43:00 น.
2607
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างขุดและขนส่งวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ปริมาณงาน ๒๘,๘๒๔ ลบ.ม.(หลวม) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี เลขที่ ศข.11/2561 ลว.12 ต.ค.2560
8
1 สิงหาคม 2561 , 15:39:31 น.
2606
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างขุดและขนส่งวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ปริมาณงาน ๑๓,๔๘๘ ลบ.ม.(หลวม) โดยจัดส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี เลขที่ ศข.14/2561 ลว.16 ต.ค.2560
8
1 สิงหาคม 2561 , 15:36:56 น.
2605
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานางเหมาผลิตท่อกลม คสล.และบ่อพัก คสล. (พร้อมขนส่งถึงหน้างาน) จำนวน ๒ รายการ โดยจัดส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๒๐ ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๘(โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๐(กกโพธิ์) ตอน ๒ เลขที่ ศข.15/2561 ลว.16 ต.ค.2560
6
1 สิงหาคม 2561 , 15:34:11 น.
2604
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างทาง จำนวน ๑๔ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓๐๑ สาย แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ (หนองสองห้อง) เลขที่ ศข.22/2561 ลว.17 ต.ค.2560
5
1 สิงหาคม 2561 , 15:26:24 น.
2603
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างทาง ช่วงที่ ๑ จำนวน ๘ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี เลขที่ ศข.2/2561 ลว.9 ต.ค.2560
5
1 สิงหาคม 2561 , 15:23:47 น.
2602
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3,000 ลิตร ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12(กู่ทอง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237(บ้านเขื่อน)
6
1 สิงหาคม 2561 , 15:23:22 น.
2601
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างทาง จำนวน ๑๔ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๑ สาย แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ (กู่ทอง)- บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๗ (บ้านเขื่อน) เลขที่ ศข.3/2561 ลว.10 ต.ค.2560
5
1 สิงหาคม 2561 , 15:12:07 น.
2600
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดหาและขนส่งหินคลุกสำหรับงานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ ปริมาณงาน ๙,๒๒๒ ลบ.ม. (หลวม) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓๐๑ สาย แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ (หนองสองห้อง) เลขที่ ศข.4/2561 ลว.11 ต.ค.2560
8
1 สิงหาคม 2561 , 15:06:41 น.
2599
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุคัดเลือก ก ปริมาณงาน ๒๗,๕๘๔ ลบ.ม. (หลวม) โดยจัดส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี เลขที่ ศข.6/2561 ลว.12 ต.ค.2560
5
1 สิงหาคม 2561 , 15:02:14 น.
2598
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุคัดเลือก ก ปริมาณงาน ๑๔,๓๖๐ ลบ.ม. (หลวม) โดยจัดส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี เลขที่ ศข.5/2561 ลว.12 ต.ค.2560
5
1 สิงหาคม 2561 , 14:59:28 น.
2597
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุคัดเลือก ก ปริมาณงาน ๒๗,๕๘๔ ลบ.ม. (หลวม) โดยจัดส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี เลขที่ ศข.7/2561 ลว.12 ต.ค.2560
5
1 สิงหาคม 2561 , 14:51:24 น.
2596
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างขุดและขนส่งวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ปริมาณงาน ๑๔,๔๕๒ ลบ.ม. (หลวม) โดยจัดส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐๑ สาย แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๗(หนองสองห้อง) เลขที่ ศข.10/2561 ลว.12 ต.ค.2560
7
1 สิงหาคม 2561 , 14:46:09 น.
2595
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุคัดเลือก ก ปริมาณงาน ๑๗,๔๐๙ ลบ.ม. (หลวม) โดยจัดส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐๑ สาย แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ (หนองสองห้อง) เลขที่ ศข.9/2561 ลว.12 ต.ค.2560
5
1 สิงหาคม 2561 , 14:46:31 น.
2594
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุดินถมคันทาง ปริมาณงาน 43,840 ลบ.ม. (หลวม) โดยจัดส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง) เลขที่ ศข.8/2561 ลว.12 ต.ค.2561
7
1 สิงหาคม 2561 , 14:35:30 น.
2593
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาผลิตและขนส่งแผ่นพื้นสะพาน (PC. Plank Girder Bride) พร้อมยกวาง ก่อสร้างสะพาน ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2 ระหว่าง กม. 41+568.351 เลขที่ ศข.61/2561 ลว.26 ก.ค.2561
8
1 สิงหาคม 2561 , 13:21:07 น.
2592
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้
10
1 สิงหาคม 2561 , 10:27:44 น.
2591
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุก่อสร้าง (เหล็กเส้น) จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2 อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เลขที่ 1546061043 ลว.26 ก.ค.2561
10
31 กรกฎาคม 2561 , 14:36:05 น.
2590
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนฯ) เลขที่ 154/งท/35/61/33 ลว. 25 ก.ค.2561
14
26 กรกฎาคม 2561 , 15:58:09 น.
2589
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมบำรุง รถลากจูง หมายเลข 61-6034-16-6 (งานเงินทุนฯ) เลขที่ 154/งท/61/35 ลว.25 ก.ค.2561
13
26 กรกฎาคม 2561 , 14:56:14 น.
2588
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุงานไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง จำนวน 6 รายการ โดยจัดส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี เลขที่ ศข.60/2561 ลว.20 กรกฎาคม 2561
10
24 กรกฎาคม 2561 , 10:46:32 น.
2587
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบ้านพัก จำนวน 1 คูหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2)
11
22 กรกฎาคม 2561 , 07:26:06 น.
2586
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ) ตอน 2
14
21 กรกฎาคม 2561 , 14:24:49 น.
2585
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ) ตอน 2
15
21 กรกฎาคม 2561 , 14:24:12 น.
2584
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
13
21 กรกฎาคม 2561 , 14:22:47 น.
มีทั้งหมด 1232 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 6/42 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com