ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
คำที่ต้องค้น :
ประเภท :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
วันที่
2583
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2)
12
21 กรกฎาคม 2561 , 14:21:50 น.
2582
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบ้านพัก จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2)
10
21 กรกฎาคม 2561 , 14:20:31 น.
2580
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบ้านพัก จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2)
11
21 กรกฎาคม 2561 , 14:16:39 น.
2579
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตท่อกลม คสล. แบบปากลิ้นราง และอ่างรับน้ำ คสล. (พร้อมขนส่งถึงหน้างาน) จำนวน 2 รายการ เลขที่ ศข.59/2561 ลว.18 ก.ค.2561
14
20 กรกฎาคม 2561 , 15:39:49 น.
2578
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเป็นสำนักงานโครงการฯ (ห้องที่ 1 และ 2) เดือน ส.ค. 61 ของ นางสาวณัฐธิดา ศรีทองขำ
22
19 กรกฎาคม 2561 , 13:50:51 น.
2577
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเป็นที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่โครงการฯ (1 ชั้น 2 ห้อง) เดือน ส.ค. 61 ของ นางสาวรำไพพรรณ กุมสระคู
21
19 กรกฎาคม 2561 , 13:47:40 น.
2576
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 จำนวน 500 กระสอบ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
20
18 กรกฎาคม 2561 , 11:52:52 น.
2575
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 8,000 ลิตร ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
17
18 กรกฎาคม 2561 , 11:51:42 น.
2574
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
11
18 กรกฎาคม 2561 , 11:50:55 น.
2573
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 8,000 ลิตร
14
17 กรกฎาคม 2561 , 10:37:15 น.
2572
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)
19
12 กรกฎาคม 2561 , 13:24:20 น.
2571
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 รายการ
15
11 กรกฎาคม 2561 , 15:23:38 น.
2570
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ
21
11 กรกฎาคม 2561 , 15:22:32 น.
2569
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ หมายเลข 63-0264-65-0 (งานเงินทุนฯ) ที่ 154/งท/61/34 ลว.6 ก.ค.61
20
11 กรกฎาคม 2561 , 11:12:59 น.
2568
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 8,000 ลิตร
17
11 กรกฎาคม 2561 , 10:41:10 น.
2567
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ รถปิคอัพ หมายเลข 44-9138-13-3
16
11 กรกฎาคม 2561 , 10:36:29 น.
2566
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 8,000 ลิตร
17
11 กรกฎาคม 2561 , 10:14:35 น.
2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมรถปิคอัพ 2 ประตู หมายเลข 44-9723-16-2 (งานเงินทุนฯ) ที่ 154/งท/61/33 ลว.5 ก.ค.61
16
11 กรกฎาคม 2561 , 09:58:04 น.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมรถยนต์นั่งตรวจการณ์ 5 ประตู หมายเลข21-6503-15-8 (งานเงินทุนฯ) ที่ 154/งท/61/32 ลว.5 ก.ค.61
13
11 กรกฎาคม 2561 , 09:27:28 น.
2563
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ
16
11 กรกฎาคม 2561 , 08:40:52 น.
2562
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ
13
11 กรกฎาคม 2561 , 08:39:08 น.
2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถขุดตีนตะขาบ หมายเลข 82-0054-95-5 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
12
10 กรกฎาคม 2561 , 16:22:32 น.
2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-0743-95-7 จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุนฯ) เลขที่ 154/งท/30/61/32 ลว.3 ก.ค.61
13
10 กรกฎาคม 2561 , 15:37:13 น.
2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 8,000 ลิตร ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
18
9 กรกฎาคม 2561 , 14:39:21 น.
2558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
15
9 กรกฎาคม 2561 , 14:38:18 น.
2557
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเป็นสำนักงานและที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่โครงการฯ เดือน ส.ค. 61 ของ นางสาวเชิญขวัญ อุนลุม
13
9 กรกฎาคม 2561 , 13:39:38 น.
2556
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดและขนส่งวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ปริมาณงาน ๒,๖๐๘ ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-โนนชัยศรี ระหว่าง กม.๒๐๙+๖๐๒-กม.๒๑๔+๓๓๐ รวมระยะทาง ๔.๗๒๘ กม. (เพิ่มเติม) หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ที่ 1546061042 ลว.9 ก.ค. 2561
11
9 กรกฎาคม 2561 , 11:49:15 น.
2555
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุงานไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง จำนวน 6 รายการ โดยจัดส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี เลขที่ ศข.eb/53/2561 ลว.20 มิ.ย.2561 ];"
36
4 กรกฎาคม 2561 , 15:52:29 น.
2554
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)
19
4 กรกฎาคม 2561 , 14:18:57 น.
2553
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2)
35
4 กรกฎาคม 2561 , 08:22:28 น.
มีทั้งหมด 1232 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 7/42 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com