ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
คำที่ต้องค้น :
ประเภท :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
วันที่
2804
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ปริมาณงาน 120 ลบ.ม. เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-โนนชัยศรี เลขที่ 1546061049 ลว.24 ส.ค.2561
33
24 สิงหาคม 2561 , 16:57:23 น.
2803
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
33
24 สิงหาคม 2561 , 13:10:24 น.
2802
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 2,500 ลิตร ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
48
23 สิงหาคม 2561 , 10:29:39 น.
2801
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)
42
23 สิงหาคม 2561 , 09:09:58 น.
2800
ราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน ๕ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๓๙ ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. ๕๓+๙๐๐ - กม. ๕๕+๐๐๐ และ กม. ๕๘+๕๗๕ - กม. ๖๐+๖๗๕ รวมระยะทาง ๓.๒๐๐ กม.
55
22 สิงหาคม 2561 , 18:16:05 น.
2799
ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน ๕ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๓๙ ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. ๕๓+๙๐๐ - กม. ๕๕+๐๐๐ และ กม. ๕๘+๕๗๕ - กม. ๖๐+๖๗๕ รวมระยะทาง ๓.๒๐๐ กม.
44
22 สิงหาคม 2561 , 18:13:21 น.
2798
ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 4 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ 1 ระหว่าง กม. 7+725-กม. 12+475 รวมระยะทาง 4.750 กม.
46
22 สิงหาคม 2561 , 18:09:17 น.
2797
ราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 4 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ 1 ระหว่าง กม. 7+725-กม. 12+475 รวมระยะทาง 4.750 กม.
58
22 สิงหาคม 2561 , 18:05:18 น.
2796
ราคากลาง งานเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน ๒๒๙ ต้น ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๙๓ ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ ๒ ระหว่าง กม. ๗+๗๒๕ - กม. ๑๒+๔๗๕ และ กม. ๑๖+๕๕๐ - กม. ๑๗+๒๐๐ และ กม. ๑๗+๙๐๐ - กม. ๒๐+๒๕๐ (เป็นช่วง ๆ )
35
22 สิงหาคม 2561 , 17:52:42 น.
2795
ร่างขอบเขตของงานเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน ๒๒๙ ต้น ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๙๓ ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ ๒ ระหว่าง กม. ๗+๗๒๕ - กม. ๑๒+๔๗๕ และ กม. ๑๖+๕๕๐ - กม. ๑๗+๒๐๐ และ กม. ๑๗+๙๐๐ - กม. ๒๐+๒๕๐ (เป็นช่วง ๆ )
36
22 สิงหาคม 2561 , 17:29:16 น.
2794
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน ๔ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๙๓ ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ ๑ ระหว่าง กม. ๗+๗๒๕ - กม. ๑๒+๔๗๕ รวมระยะทาง ๔.๗๕๐ กม.
37
22 สิงหาคม 2561 , 16:32:06 น.
2793
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานอำนวยความปลอดภัย (ราวกันอันตราย) จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-โนนชัยศรี เลขที่ 1546061048 ลว. 22 ส.ค.2561
38
22 สิงหาคม 2561 , 15:35:33 น.
2792
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
34
22 สิงหาคม 2561 , 15:06:22 น.
2791
ข้อมูลสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เหล็กเส้น) จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-โนนชัยศรี ระหว่าง กม.๒๐๙+๖๐๒-กม.๒๑๔+๓๓๐ โดยจัดส่งที่สำนักงานควบคุมโครงการฯ หรือจุดที่ผู้ซื้อกำหนดให้ เลขที่ 1546061047 ลว. 16 ส.ค. 2561
30
22 สิงหาคม 2561 , 11:24:37 น.
2790
ร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 4 รายการ (ตามรายการแนบ) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 216+600 - กม. 219+900 รวมระยะทาง 3.300 กม.
51
21 สิงหาคม 2561 , 19:35:35 น.
2789
ราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 4 รายการ (ตามรายการแนบ) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 216+600 - กม. 219+900 รวมระยะทาง 3.300 กม.
42
21 สิงหาคม 2561 , 19:26:26 น.
2788
ร่างขอบเขตของาน งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 4 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ 2 ระหว่าง กม. 16+550 - กม.17+200 และ กม. 17+900 - กม. 20+250 รวมระยะทาง 3.000 กม.
50
21 สิงหาคม 2561 , 19:04:21 น.
2787
ราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 4 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ 2 ระหว่าง กม. 16+550 - กม.17+200 และ กม. 17+900 - กม. 20+250 รวมระยะทาง 3.000 กม.
40
21 สิงหาคม 2561 , 18:55:01 น.
2786
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ) ตอน 2
35
21 สิงหาคม 2561 , 11:37:10 น.
2785
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ) ตอน 2
35
21 สิงหาคม 2561 , 11:36:14 น.
2784
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
38
21 สิงหาคม 2561 , 11:35:03 น.
2783
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2)
31
21 สิงหาคม 2561 , 11:34:11 น.
2782
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31
21 สิงหาคม 2561 , 11:33:29 น.
2781
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบ้านพัก จำนวน 1 คูหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2)
32
21 สิงหาคม 2561 , 11:32:21 น.
2780
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบ้านพัก จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2)
36
21 สิงหาคม 2561 , 11:31:19 น.
2779
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบ้านพัก จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2)
32
21 สิงหาคม 2561 , 11:30:52 น.
2778
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาผลิตและขนส่งแผ่นพื้นสะพาน (PC.Plank Girder Bridge) พร้อมยกวาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2
35
20 สิงหาคม 2561 , 16:04:35 น.
2777
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เลขที่ 154406161 ลว.14/08/2561
32
20 สิงหาคม 2561 , 15:07:41 น.
2776
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน9รายการ เลขที่154856159 ลว. 14/08/2561
40
20 สิงหาคม 2561 , 14:55:50 น.
2775
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ เลขที่ 154406160 ลว.14/08/2561
32
20 สิงหาคม 2561 , 14:51:03 น.
มีทั้งหมด 1451 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 7/49 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com