ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
คำที่ต้องค้น :
ประเภท :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
วันที่
2999
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 16,000 ลิตร เลขที่ 1543562001 ลว.19 ต.ค.2561
44
24 ตุลาคม 2561 , 16:32:35 น.
2998
ปรุะกาศผู้ชนะวิธีคัดเลือก งานจ้างเหมาผลิตท่อกลม คสล. (พร้อมขนส่งถึงหน้างาน) จำนวน ๒ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. ๒๑๖+๖๐๐ - กม. ๒๑๙+๙๐๐ โดยวิธีคัดเลือก
75
19 ตุลาคม 2561 , 15:30:49 น.
2997
ประกาผู้ชนะวิธีคัดเลือก งานจ้างเหมาหล่อและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๙๓ ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ ๑ ระหว่าง กม. ๗+๗๒๕ - กม. ๑๒+๔๗๕ ระยะทาง ๔.๗๕ กม. โดยวิธีคัดเลือก
64
19 ตุลาคม 2561 , 15:29:18 น.
2996
ประกาศผู้ชนะวิธีคัดเลือก งานจ้างเหมาผลิตท่อกลม คสล. (พร้อมขนส่งถึงหน้างาน) จำนวน ๒ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๙๓ ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ ๒ ระหว่าง กม. ๑๖+๕๕๐ - กม. ๑๗+๒๐๐ และ กม. ๑๗+๙๐๐ - กม. ๒๐+๒๕๐ โดยวิธีคัดเลือก
61
19 ตุลาคม 2561 , 15:26:53 น.
2995
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เลขที่ 15462001 ลว. 17 ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
83
18 ตุลาคม 2561 , 12:10:29 น.
2994
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 200 ลิตร เลขที่ 1543562001 ลว. 16 ต.ค. 2561
65
18 ตุลาคม 2561 , 09:56:30 น.
2993
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 200 ลิตร เลขที่ 1543562001 ลว. 16 ต.ค. 2561
55
18 ตุลาคม 2561 , 09:00:55 น.
2992
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขที่ 15462001 ลว.17/10/2561
53
17 ตุลาคม 2561 , 15:02:25 น.
2991
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขที่ 15462001 ลว.17/10/2561
62
17 ตุลาคม 2561 , 15:02:23 น.
2990
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถเกลี่ย หมายเลข 41-6070-08-7 จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนฯ) เลขที่ 154/งท/30/62/2 ลว. 16 ต.ค. 2561
54
16 ตุลาคม 2561 , 16:02:00 น.
2989
ประกาศผลวิธีคัดเลือก งานจ้างเหมาผลิตท่อ R.C. PIPE CULVERT ( พร้อมขนส่งถึงหน้างาน ) จำนวน 4 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 53+900 - กม. 55+000 และ กม. 58+575 - กม. 60+675
56
16 ตุลาคม 2561 , 14:43:38 น.
2988
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 9 รายการ (งานเงินทุนฯ) เลขที่ 154/งท/35/62/1 ลว. 16 ต.ค.2561
58
16 ตุลาคม 2561 , 14:02:39 น.
2987
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 1 คัน (งานเงินทุนฯ)
87
12 ตุลาคม 2561 , 14:34:17 น.
2986
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ปริมาณงาน 120 ลบ.ม. เลขที่ 1546061049 ลว. 24 ส.ค. 2561
66
12 ตุลาคม 2561 , 09:49:24 น.
2985
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 2 รายการ
96
11 ตุลาคม 2561 , 16:32:28 น.
2984
ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 5 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 53+900 - กม. 55+000 และ กม. 58+575 - กม. 60+675 รวมระยะทาง 3.200 กม.
59
11 ตุลาคม 2561 , 13:12:02 น.
2983
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องนับธนบัตร) เลขที่ 1546061057 ลว. 24 ก.ย. 2561
55
11 ตุลาคม 2561 , 09:33:53 น.
2982
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 7,000 ลิตร เลขที่ 1543561064
60
11 ตุลาคม 2561 , 10:48:06 น.
2981
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องทดสอบหากำลังต้านทานคอนกรีตแบบไม่ทำลาย เลขที่ 15461063
56
11 ตุลาคม 2561 , 10:47:46 น.
2980
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบดัชนี จำนวน ๒ รายการ เลขที่ 15461062
53
11 ตุลาคม 2561 , 10:47:17 น.
2979
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบ Sand equivalent จำนวน 1 ชุด เลขที่ 15461061
64
11 ตุลาคม 2561 , 10:46:36 น.
2978
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง สว่านเจาะคอนกรีต เลขที่ 15461060
53
11 ตุลาคม 2561 , 10:46:15 น.
2977
เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาผลิตท่อกลม คสล. (พร้อมขนส่งถึงหน้างาน) จำนวน ๒ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. ๒๑๖+๖๐๐ - กม. ๒๑๙+๙๐๐
47
10 ตุลาคม 2561 , 14:41:18 น.
2976
เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาผลิตท่อกลม คสล. (พร้อมขนส่งถึงหน้างาน) จำนวน 3 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ 1 ระหว่าง กม. 7+725 - กม. 12+475
56
10 ตุลาคม 2561 , 14:39:44 น.
2975
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ กล้องระดับ จำนวน 4 ชุด เลขที่ 15461059 ลว. 24 ก.ย. 2561
52
11 ตุลาคม 2561 , 10:45:40 น.
2974
ซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง เลขที่ 1546061058 ลว. 24 ก.ย. 2561
53
11 ตุลาคม 2561 , 10:44:41 น.
2973
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับเอนกประสงค์) จำนวน 14 ตัว เลขที่ 154061055 ลว. 24 ก.ย. 2561
57
11 ตุลาคม 2561 , 09:15:39 น.
2972
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 10,000 ลิตร เลขที่ 1543561054 ลว. 24 ก.ย. 2561
44
11 ตุลาคม 2561 , 09:20:18 น.
2971
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 6,000 ลิตร เลขที่ 1543561053 ลว. 21 ก.ย. 2561
48
11 ตุลาคม 2561 , 09:14:54 น.
2970
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 จำนวน 846 ถุง เลขที่ 1546061052
44
11 ตุลาคม 2561 , 09:14:21 น.
มีทั้งหมด 1670 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 8/56 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com