ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
คำที่ต้องค้น :
ประเภท :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
วันที่
1966
ประกาศผู้ชนะ จ้างขุดและขนส่งวัสดุลูกรัง ปริมาณงาน ๑,๑๕๒ ลบ.ม.(หลวม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26
28 พฤศจิกายน 2560 , 11:47:01 น.
1965
ประกาศผู้ชนะ ซื้อขอบคันหินคอนกรีตทรงมน แบบตัน ขนาด ๑๕x๓๐x๑๐๐ ซม. จำนวน ๘๐๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24
28 พฤศจิกายน 2560 , 11:45:08 น.
1964
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อกลม คสล.จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23
28 พฤศจิกายน 2560 , 11:41:15 น.
1963
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคางานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ ช่วงที่ ๑ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ สาย เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนศรีชัย ระหว่าง กม.๒๐๕+๘๗๕ - กม.๒๐๗+๙๔๗ รวมระยะทาง ๒.๐๗๒ กม.
38
27 พฤศจิกายน 2560 , 16:12:43 น.
1962
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุมเอนกประสงค์ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
31
27 พฤศจิกายน 2560 , 16:01:04 น.
1961
จ้างเหมาบริการ ใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนหินตั้ง - หนองสองห้อง
24
27 พฤศจิกายน 2560 , 15:56:12 น.
1960
จ้างเหมาบริการ ใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนหินตั้ง - หนองสองห้อง
26
27 พฤศจิกายน 2560 , 15:51:44 น.
1959
จ้างเหมาบริการ ใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนหินตั้ง - หนองสองห้อง
27
27 พฤศจิกายน 2560 , 15:49:35 น.
1958
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลย 2391 ตอนแยก ทางหลวงหมายเลข 12(กู่ทอง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237(บ้านเขื่อน)
29
27 พฤศจิกายน 2560 , 15:49:31 น.
1957
จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 งาน ใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนหินตั้ง - หนองสองห้อง
25
27 พฤศจิกายน 2560 , 15:45:50 น.
1956
จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 งาน ใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนหินตั้ง - หนองสองห้อง
22
27 พฤศจิกายน 2560 , 15:30:19 น.
1955
จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพานหะ ใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนหินตั้ง - หนองสองห้อง
23
27 พฤศจิกายน 2560 , 15:28:07 น.
1954
ราคากลาง งานจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบ LED (TRAFFIC SIGNAL) จำนวน ๑ แห่ง บริเวณทางแยก กม. ๓๕+๗๗๑.๖ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐๑ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ (หนองสองห้อ
23
27 พฤศจิกายน 2560 , 15:26:20 น.
1953
ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบ LED (TRAFFIC SIGNAL) จำนวน ๑ แห่ง บริเวณทางแยก กม. ๓๕+๗๗๑.๖ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐๑ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ (หนองสองห้อ
21
27 พฤศจิกายน 2560 , 15:25:55 น.
1952
จัดซื้อยางรถบรรทุกกระบะเทท้าย 10 ล้อ ใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนหินตั้ง - หนองสองห้อง
24
27 พฤศจิกายน 2560 , 15:20:41 น.
1951
จัดซื้อน้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร ใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนหินตั้ง - หนองสองห้อง
21
27 พฤศจิกายน 2560 , 15:17:25 น.
1950
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคางานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ ช่วงที่ ๓ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ สาย เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนศรีชัย ระหว่าง กม.๒๐๙+๖๐๒ - กม.๒๑๔+๓๓๐ รวมระยะทาง ๔.๗๒๘ กม.
26
27 พฤศจิกายน 2560 , 14:50:29 น.
1949
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างทางแนวใหม่ (รวมจุดแยกที่ กม.๓๘+๔๒๘.๐๐๐ และจุดบรรจบทางเดิมที่ กม.๓๙+๖๘๐.๐๐๐) จำนวน ๙ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๒๐ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (กกโพธิ์) ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๘+๔๒๘ - กม.๓๙+๖๘๐ และงานปรับปรุงทางเดิม (Spur Line) เป็นช่วงๆ ระหว่าง กม.๒๘+๑๕๐ - กม.๒๙+๘๐๐ รวมระยะทาง ๒.๙๐๒ กม.
23
27 พฤศจิกายน 2560 , 14:36:23 น.
1947
ราคากลาง งานจ้างจัดหาและขนส่งหินคลุกสำหรับงานพื้นทางหินคลุก ปริมาณงาน ๑,๐๖๕ ลบ.ม (หลวม) สำหรับงานระบบสาธารณูปโภค ถนนและทางเท้าสนามกีฬาส่วนที่ ๒ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
30
24 พฤศจิกายน 2560 , 16:18:37 น.
1946
ประกวดราคางานจ้างจัดหาและขนส่งหินคลุกสำหรับงานพื้นทางหินคลุก ปริมาณงาน ๑,๐๖๕ ลบ.ม (หลวม) สำหรับงานระบบสาธารณูปโภค ถนนและทางเท้าสนามกีฬาส่วนที่ ๒ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
24
24 พฤศจิกายน 2560 , 16:18:13 น.
1945
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)
28
24 พฤศจิกายน 2560 , 11:17:33 น.
1944
ราคากลาง งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างทาง ในงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ถนนและทางเท้า บริเวณสนามกีฬา ส่วนที่ 2 ในโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
37
23 พฤศจิกายน 2560 , 16:09:11 น.
1943
ประกวดราคา งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างทาง ในงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ถนนและทางเท้า บริเวณสนามกีฬา ส่วนที่ 2 ในโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
26
23 พฤศจิกายน 2560 , 16:08:45 น.
1942
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 31-0556-96-5 โครงการการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน 2
24
23 พฤศจิกายน 2560 , 15:41:49 น.
1941
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 31-6286-97-3 โครงการการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน 2
25
23 พฤศจิกายน 2560 , 15:40:22 น.
1940
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 41-6080-10-1 โครงการการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน 2
21
23 พฤศจิกายน 2560 , 15:37:42 น.
1939
ราคากลาง งานจัดซื้อยาง PRIME COAT ( ยาง EAP ) จำนวน 79 ตัน/ (บรรจุ Drum) โดยขนส่งที่ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนศรีชัย
22
23 พฤศจิกายน 2560 , 13:45:13 น.
1938
ประกาศประกวดราคา งานจัดซื้อยาง PRIME COAT ( ยาง EAP ) จำนวน 79 ตัน/ (บรรจุ Drum) โดยขนส่งที่ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนศรีชัย
21
23 พฤศจิกายน 2560 , 13:44:55 น.
1937
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21
23 พฤศจิกายน 2560 , 11:37:26 น.
1936
ประกาศผู้ชนะประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 9 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2 ระหว่าง กม.39+680 - กม.42+200 ระยะทาง 2.520 กม.
30
22 พฤศจิกายน 2560 , 14:02:18 น.
มีทั้งหมด 674 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 8/23 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com