ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
คำที่ต้องค้น :
ประเภท :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
วันที่
1935
ประกาศผู้ชนะประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงแนวก่อสร้างทางเดิม (Re-Alinement) จำนวน 7 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2 ระหว่าง กม.19+000.000 - กม.20+000.000 รวมระยะทาง 1.000 กม.
32
22 พฤศจิกายน 2560 , 13:50:18 น.
1934
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)
35
22 พฤศจิกายน 2560 , 11:17:18 น.
1933
ประกาศแผน งานจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบ LED (TRAFFIC SIGNAL) ช่วงที่ 4 จำนวน 2 รายการ บริเวณทางแยก กม. 35+771.6 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
35
21 พฤศจิกายน 2560 , 18:35:03 น.
1932
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างทาง ในงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ถนนและทางเท้า บริเวณสนามกีฬา ส่วนที่ 2 ในโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
18
21 พฤศจิกายน 2560 , 18:18:30 น.
1931
ผลประกวดราคา งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างทาง ช่วงที่ 2.1 จำนวน 27 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-โนนชัยศรี ระหว่าง กม.204+675 - กม.205+875 รวมระยะทาง 1.200 กม.
17
21 พฤศจิกายน 2560 , 16:15:24 น.
1930
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เปลี่ยนยาง รถหมายเลข 44-9134-13-6 โครงการก่อสร้างหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-โนนชัยศรี
18
21 พฤศจิกายน 2560 , 15:39:47 น.
1929
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมหัวฉีดและเซ็คซ่อมปั้มเชื้อเพลิงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รถหมายเลข 44-9134-13-0 โครงการก่อสร้างหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-โนนชัยศรี
17
21 พฤศจิกายน 2560 , 15:42:10 น.
1928
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-โนนชัยศรี
19
21 พฤศจิกายน 2560 , 15:34:59 น.
1927
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) 9,000 ลิตร ใช้ในโครงการก่อสร้างหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-โนนชัยศรี
18
21 พฤศจิกายน 2560 , 15:25:41 น.
1926
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) 6,000 ลิตร ใช้ในโครงการก่อสร้างหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-โนนชัยศรี
17
21 พฤศจิกายน 2560 , 15:25:24 น.
1925
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) 9,000 ลิตร ใช้ในโครงการก่อสร้างหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-โนนชัยศรี
21
21 พฤศจิกายน 2560 , 15:25:08 น.
1924
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) 9,000 ลิตร ใช้ในโครงการก่อสร้างหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-โนนชัยศรี
17
21 พฤศจิกายน 2560 , 15:24:35 น.
1923
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเป็นสำนักงานโครงการฯ เดือน ต.ค. 60 ของนางสาวณัฐธิดา ศรีทองขำ (ห้องที่ 1และ 2)
20
22 กุมภาพันธ์ 2561 , 10:43:44 น.
1922
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่โครงการฯ เดือน ต.ค. 60 ของนางรำไพพรรณ
22
22 กุมภาพันธ์ 2561 , 10:26:37 น.
1921
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 23-6019-93-6 โครงการการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน 2
15
23 พฤศจิกายน 2560 , 15:27:05 น.
1920
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลเก่าชำรุด จำนวน 6 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ศข.3/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
33
21 พฤศจิกายน 2560 , 09:03:35 น.
1919
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะ 180,000 กม. พร้อมเปลื่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง รถบรรทุกปิคอัพเล็ก หมายเลข 44-8962-11-6
19
20 พฤศจิกายน 2560 , 16:28:45 น.
1918
ประกาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างศาลาทางหลวง ช่วงที่ 3 จำนวน 2 รายการ ระหว่าง กม. 28+000 - กม. 34+065 ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
18
20 พฤศจิกายน 2560 , 16:03:08 น.
1915
ราคากลาง งานจัดซื้อและขนส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (มอก. 15 เล่ม 1 2547 ) ปริมาณงาน 1,065.25 ตัน สำหรับงานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ ระหว่าง กม. 209+602 - กม. 214+330 ระยะทาง 4.728 กม. ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนศรีชัย
35
17 พฤศจิกายน 2560 , 12:33:55 น.
1914
ประกวดราคา งานจัดซื้อและขนส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (มอก. 15 เล่ม 1 2547 ) ปริมาณงาน 1,065.25 ตัน สำหรับงานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ ระหว่าง กม. 209+602 - กม. 214+330 ระยะทาง 4.728 กม. ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนศรีชัย
42
17 พฤศจิกายน 2560 , 12:33:09 น.
1913
ยกเลิกประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างทางขนานด้านขวาทาง จำนวน 25 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี
17
17 พฤศจิกายน 2560 , 12:20:13 น.
1912
ราคากลาง งานซื้อและขนส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ๑ ( มอก. ๑๕ เล่ม ๑ - ๒๕๔๗ ) ปริมาณงาน ๑,๐๖๕.๒๕ ตัน สำหรับงานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ ระหว่าง กม. ๒๐๙+๖๐๒ - กม. ๒๑๔+๓๓๐ ระยะทาง ๔.๗๒๘ กม. ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนศรีชัย
21
16 พฤศจิกายน 2560 , 17:02:47 น.
1911
ประกวดราคา งานซื้อและขนส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ๑ ( มอก. ๑๕ เล่ม ๑ - ๒๕๔๗ ) ปริมาณงาน ๑,๐๖๕.๒๕ ตัน สำหรับงานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ ระหว่าง กม. ๒๐๙+๖๐๒ - กม. ๒๑๔+๓๓๐ ระยะทาง ๔.๗๒๘ กม. ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนศรีชัย
20
16 พฤศจิกายน 2560 , 17:02:19 น.
1910
ประกาศแผนงานจัดซื้อและขนส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ปริมาณงาน 1,065.25 ตัน สำหรับงานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ ระหว่าง กม. 209+602 - กม. 214+330 ระยะทาง 4.728 กม. ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนศรีชัย
24
15 พฤศจิกายน 2560 , 14:25:59 น.
1909
ประกาศแผนงานจัดซื้อและขนส่งยาง PRIME COAT (ยาง EAP) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. ๒๐๙+๖๐๒ - กม. ๒๑๔+๓๓๐ ระยะทาง ๔.๗๒๘ กม.
21
15 พฤศจิกายน 2560 , 14:25:16 น.
1908
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ๑๒ V ๗๐ AH จำนวน ๒ ลูก (งานเงินทุนหมุนเวียน)
23
13 พฤศจิกายน 2560 , 16:46:59 น.
1907
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน)
28
13 พฤศจิกายน 2560 , 15:36:00 น.
1905
ราคากลาง งานปรับปรุงห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
22
13 พฤศจิกายน 2560 , 12:18:53 น.
1904
ประกวดราคา งานปรับปรุงห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
24
13 พฤศจิกายน 2560 , 12:15:13 น.
1903
ราคากลาง งานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ศูนย์สร้างทางขอนแก่น เรือนไม้ชั้นเดียว 6 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง และเรือนไม้ ชั้นเดียว 4 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง
30
10 พฤศจิกายน 2560 , 18:26:19 น.
มีทั้งหมด 674 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 9/23 1 2 3 4 5 6 7 8 [9]
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com