ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
คำที่ต้องค้น :
ประเภท :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
วันที่
2968
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 16,000 ลิตร เลขที่ 1543561051 ลว. 17 ก.ย. 2561
50
11 ตุลาคม 2561 , 09:13:51 น.
2967
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานอำนวยความปลอดภัย (ราวกันอันตราย) จำนวน ๙ รายการ เลขที่ 1546061048 ลว. 22 ส.ค. 2561
55
11 ตุลาคม 2561 , 09:12:53 น.
2966
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้
54
8 ตุลาคม 2561 , 11:23:13 น.
2965
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้
60
8 ตุลาคม 2561 , 11:22:27 น.
2964
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง)
63
8 ตุลาคม 2561 , 11:21:28 น.
2963
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้
56
8 ตุลาคม 2561 , 11:19:35 น.
2962
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้
58
8 ตุลาคม 2561 , 11:16:01 น.
2961
ราคากลาง งานจ้างงานก่อสร้างทาง จำนวน ๕ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๓๙ ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. ๕๓+๙๐๐ - กม. ๕๕+๐๐๐ และ กม. ๕๘+๕๗๕ - กม. ๖๐+๖๗๕ รวมระยะทาง ๓.๒๐๐ กม.
68
5 ตุลาคม 2561 , 12:39:49 น.
2960
ร่างรายละเอียด งานจ้างงานก่อสร้างทาง จำนวน ๕ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๓๙ ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. ๕๓+๙๐๐ - กม. ๕๕+๐๐๐ และ กม. ๕๘+๕๗๕ - กม. ๖๐+๖๗๕ รวมระยะทาง ๓.๒๐๐ กม.
54
5 ตุลาคม 2561 , 12:38:48 น.
2959
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 งานจ้างก่อสร้างทาง จำนวน ๕ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๓๙ ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. ๕๓+๙๐๐ - กม. ๕๕+๐๐๐ และ กม. ๕๘+๕๗๕ - กม. ๖๐+๖๗๕ รวมระยะทาง ๓.๒๐๐ กม.
62
4 ตุลาคม 2561 , 15:53:09 น.
2958
เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาผลิตท่อ R.C. PIPE CULVERT (พร้อมขนส่งถึงหน้างาน) จำนวน ๔ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๓๙ ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. ๕๓+๙๐๐ - กม. ๕๕+๐๐๐ และ กม. ๕๘+๕๗๕ - กม. ๖๐+๖๗๕
59
3 ตุลาคม 2561 , 15:25:03 น.
2957
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาผลิตท่อกลม คสล. (พร้อมขนส่งถึงหน้างาน) จำนวน ๒ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๙๓ ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ ๒ ระหว่าง กม. ๑๖+๕๕๐ - กม. ๑๗+๒๐๐ และ กม. ๑๗+๙๐๐ - กม. ๒๐+๒๕๐ โดยวิธีคัดเลือก
56
2 ตุลาคม 2561 , 16:35:55 น.
2956
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 322,384.00 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนไปกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ 1 ระหว่าง กม. 7+725 - กม. 12+475 ระยะทาง 4.750 กม. หรือตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด เลขที่ ศข.eb16/2562 ลว. 7 ก.ย.2561
70
2 ตุลาคม 2561 , 15:51:30 น.
2955
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 176,856.00 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนไปกองรายทางหรือกอง Stock Pile ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ 2 ระหว่าง กม. 16+550 - กม. 17+200 และ กม. 17+900 - กม. 20+250 ระยะทาง 3.000 กม. หรือตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด เลขที่ ศข.eb/13/2562 ลว. 7 ก.ย.2561
77
2 ตุลาคม 2561 , 15:47:16 น.
2954
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาก่อสร้าง R.C. BOX CULVERT (NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA 53+975 SIZE 3 - 1.80 x 1.80 SKEW 45 ) ปริมาณงาน 48.00 เมตร ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ที่ กม. 53+900
52
2 ตุลาคม 2561 , 14:54:51 น.
2953
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 7430-005-00837-59 จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 15461008 ลว. 26 ก.ย.2561
49
28 กันยายน 2561 , 15:18:46 น.
2951
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 92,687.4568 ลิตร
55
27 กันยายน 2561 , 15:40:56 น.
2950
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 92,687.4568 ลิตร ส่งโครงการฯ สาย 202 เลขที่ ศข.67/2561 ลว. 27 ก.ย.2561
76
27 กันยายน 2561 , 14:38:28 น.
2949
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 92,687.4568 ลิตร เลขที่ ศข.67/2561 ลว. 27 ก.ย.2561
56
27 กันยายน 2561 , 14:37:16 น.
2948
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ เลขที่ 154406179 ลว. 25 ก.ย.2561
50
27 กันยายน 2561 , 11:53:56 น.
2947
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร
53
27 กันยายน 2561 , 10:22:56 น.
2946
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 7,000 ลิตร เลขที่ 1543561064 ลว. 25 ก.ย.2561
48
27 กันยายน 2561 , 09:49:41 น.
2945
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน จำนวน 10 รายการ เลขที่ 1546061065 ลว. 25 ก.ย.2561
49
26 กันยายน 2561 , 19:33:41 น.
2944
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ เลขที่ 154406178 ลว. 24 ก.ย.2561
48
26 กันยายน 2561 , 16:51:29 น.
2942
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องทดสอบหากำลังต้านทานคอนกรีตแบบไม่ทำลาย จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 15461063 ลว. 24 ก.ย.2561
53
25 กันยายน 2561 , 15:48:40 น.
2941
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร เลขที่ 154356053 ลว. 21 ก.ย.2561
59
25 กันยายน 2561 , 15:11:20 น.
2940
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 10,000 ลิตร เลขที่ 154356054 ลว. 24 ก.ย.2561
53
25 กันยายน 2561 , 15:09:10 น.
2939
ผลประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 4 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ 1 ระหว่าง กม. 7+725-กม. 12+475 รวมระยะทาง 4.750 กม.
62
25 กันยายน 2561 , 13:36:35 น.
2938
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบดัชนี จำนวน 2 รายการ เลขที่ 15461062 ลว. 24 ก.ย.2561
59
25 กันยายน 2561 , 13:31:10 น.
2937
ผลประกวดราคา งานซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 39,856 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 216+600 - กม. 219+900 หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด
57
25 กันยายน 2561 , 11:03:57 น.
มีทั้งหมด 1670 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 9/56 1 2 3 4 5 6 7 8 [9]
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com