ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
คำที่ต้องค้น :
 
ลำดับ
ชื่อข่าว
มี/รายการ
01
ร่างขอบเขตของงาน/ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
49
02
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
46
03
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าเสนอราคา
0
04
ประกาศผลการประกวดราคา
3
05
ยกเลิกประกวดราคา
2
06
สอบราคาจ้าง
29
07
ผลการประกวดสอบราคา
41
08
สอบราคาซื้อ
8
09
ขายทอดตลาด
7
10
ยกเลิกประกาศผลประกวดราคา
0
11
ส่งประกาศประกวดราคางานจ้างเหมา
0
12
ผลการขายทอดตลาด
2
13
ประกาศราคากลาง
135
14
ยกเลิกสอบราคา
1
15
ยกเลิกประกาศราคากลางงานสอบราคา
0
16
ยกเลิกประกาศราคากลางประกวดราคา
0
17
เปลี่ยนแปลง/แก้ไขงานประกวดราคา
0
18
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
1
19
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
3
20
ผลประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
39
21
ยกเลิกประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
4
22
ผลวิธีเฉพาะเจาะจง
2
มีทั้งหมด 22 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [1]
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com